Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Kilpisjärven biologinen asema

Tietoa biologisesta asemasta:

Yhteystiedot:

Kilpisjärvi:
Kilpisjärven biologinen asema
Käsivarrentie 14622
99490 Kilpisjärvi
puh. +358-294140341
bio-kilpis (at) helsinki.fi

Helsingin toimisto:
Kilpisjärven biologinen asema/
Antero Järvinen
PL 17 ( Arkadiankatu 7 )
00014 Helsingin yliopisto
puh. 040-5034473
antero.jarvinen (at) helsinki.fiLocations of visitors to this page

Matkailurakentaminen ja maisemointi

Kilpisjärven kylänraitin maisemanhoitosuunnitelma (pdf 8,9 Mt)

Matkailu on Kilpisjärven merkittävin elinkeino ja se vaikuttaa suoraan tai välillisesti kyläyhteisöön. Projektin aikana on toteutettu haastattelututkimus paikallisten toimijoiden mielipiteistä ja näkemyksistä matkailurakentamiseen Mäkitie 2010,. Matkailurakentaminen on muokannut voimakkaasti Kilpisjärven kylää ja kasvillisuuden hitaasta uusiutumisesta johtuen, jäljet näkyvät pitkään.

Kasvavan matkailijavirran vaikutukset näkyvät selvimmin kasvillisuuden kulumisena. Kilpisjärven alueella oli toisen maailmansodan aikaan aktiivista sotatoimintaa saksalaisten toimesta, jolla oli merkittäviä vaikutuksia leirialueilla. Koska kyseisten leirialueiden paikat tunnetaan hyvin Mallan luonnonpuiston alueella ja siellä ei ole ollut voimasta ihmistoimintaa sodan jälkeen voidaan alueen kasvillisuuden uusiutumista selvittettiin pitkällä aikajänteellä. Tutkimuksesta kirjoitetaan parhaillaan loppuraporttia, joka valmistuu 2011.

Projekti on aktiivisesti osallistunut maisemointihankehakemuksen valmisteluun.Näistä toimintansa on aloittanut elokuussa 2011 Kilpisjärven kyläympäristöhanke. Kyläympäristöhanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jota rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Siinä laaditaan Kilpisjärven kyläalueelle maisemanhoitoa ohjaava suunnitelma, johon kyläläiset pystyvät vaikuttamaan osallistavan suunnitteluprosessin kautta.  Lisäksi hankkeen aikana laaditaan yksittäisiä maisemointi- ja istutussuunnitelmia. Kyläalueen maisemointi aloitetaan perustamalla tunturiympäristöön sopivia kasveja esitteleviä istutusalueita. Kyläympäristön hoidon mahdollisuuksia ja menetelmiä esitellään Kilpisjärvellä kesällä 2013 järjestettävässä oppimistapahtumassa.  Hankkeen toiminta jatkuu saman vuoden elokuun loppuun.

Kilpisjärven eteläinen kyläkeskus nähtynä Saanan päältä.