Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Kilpisjärven biologinen asema

Tietoa biologisesta asemasta:

Yhteystiedot:

Kilpisjärvi:
Kilpisjärven biologinen asema
Käsivarrentie 14622
99490 Kilpisjärvi
puh. +358-294140341
bio-kilpis (at) helsinki.fi

Helsingin toimisto:
Kilpisjärven biologinen asema/
Antero Järvinen
PL 17 ( Arkadiankatu 7 )
00014 Helsingin yliopisto
puh. 040-5034473
antero.jarvinen (at) helsinki.fiLocations of visitors to this page

Ilmaston muutoksen vaikutukset arktisten järvien ravintoverkon rakenteeseen, kalantuotantoon ja kalansaaliisiin

Ilmastonmuutoksella on maailmanlaajuinen merkitys eliöille ja arktiset alueet ovat erityisen herkkiä muutokselle. Pohjois-Eurooppa on lukuisien järvien pirstoma ja niillä on suuri merkitys alueen alkuperäiskansojen kalastukselle sekä kalastusturismille. Ilmastonmuutoksen seurauksena keskilämpötila nousee ja sademäärät lisääntyvät, joiden vaikutuksesta kasvukausi pitenee, valuma-alueiden kasvillisuus muuttuu ja valunta kasvaa. Kasvillisuuden ja sademäärän muutokset valuma-alueella vaikuttavat merkittävästi järvien veden väriin ja ravinnepitoisuuksiin, joilla on todennäköisiä vaikutuksia kalalajiston koostumukseen, uusien lajien leviämiseen, ekosysteemien toimintaan ja niistä saataviin palveluihin. Konsortiohankkeen avulla voidaan määrittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen ympäristöön ja sen palveluihin sekä miten yhteiskunta voi sopeutua alati muuttuvaan ympäristöönsä. Korsortiohankkeella on kolme päätutkimuskohdetta Pohjois-Euroopan arktisella alueella.

Kalatutkimusryhmä keskittyy vesistöalueisiin, joissa on erityisen suuri ympäristötekijöiden ja biodiversiteetin gradientti latvavesiltä alavirtaan. Näiltä vesistöalueilta kerättyjen ja kerättävien aineistojen perusteella tavoitteena on ensiksi selvittää miten ilmastonmuutos vaikuttaa kalojen lajimääriin, tiheyteen, biomassaan sekä kalansaaliisiin. Toisena tavoitteena määrittää mitä ekologisia ja evolutiivisia vuorovaikutuksia on alkuperäisten ja ilmastonmuutoksen seurauksena leviävien uusien lajien välillä. Lopuksi kaikkien yhdistettyjen aineistojen avulla selvitetään miten ilmastonmuutos vaikuttaa ravintoverkkojen rakenteeseen ja energiavirtoihin.

Konsortion avulla on mahdollista selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset valuma-alueella, millä on keskeinen vaikutus valuma-alueen järviin. Kalakantojen muutoksella on suora vaikutus alkuperäiskansojen kalastukseen ja kalastusturismiin. Odotettavissa olevat tulokset ovat keskeisiä kansallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa kun yhteiskunta sopeutuu jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön.    

Kiiski on tulokaslaji pohjoisimmassa Lapissa.