Luoteis-Lapin selkärankaiset (Kilpisjärvi Notes 14, 1996) + lisäykset 10 / 2003
(Antero Järvinen & Arto Muinonen)
Vertebrates of Northwestern Lapland (Kilpisjärvi Notes 14, 1996) + additions in Nov 2003
(Antero Järvinen & Arto Muinonen)
Nordväst-Lapplands Vertebrater (Kilpisjärvi Notes 14, 1996) + tillsatser i Nov 2003
Alue=Käsivarren Lappi Lätäsenolta pohjoiseen (ks. kartta)
Area=NW Finnish Lapland North of River Lätäseno (see map)
P=lisääntyvä, breeder, bofast
TP=havaittu lisääntymisaikana, observed during breeding season, observerad under fortplantningsperioden
S=satunnainen, occasional visitor, tillfällig
  LUUKALAT TELEOSTEI BONY FISHES BENFISKAR
1 lohi Salmo salar salmon lax P
2 taimen Salmo trutta brown trout öring P
3 nieriä (rautu) Salvelinus alpinus coll. char röding P
4 siika Coregonus lavaretus coll. whitefish sik P
5 harjus Thymallus thymallus grayling harr P
6 hauki Esox lucius pike gädda P
7 mutu Phonixus phonixus minnow kvidd P
8 made Lota lota burbot lake P
9 kymmenpiikki Pungitius pungitius ten-spined stickleback småspigg P
10 kirjoeväsimppu Cottus poecilopus mottlefoot sculpin bergsimpa P
11 kivisimppu Cottus gobio miller's thumb stensimpa P
12 ahven Perca fluviatilis perch abborre P
13 kiiski Gymnocephalus cernua ruff gers P
  SAMMAKKOELÄIMET AMPHIBIA AMPHIBIANS GRODDJUR
1 sammakko Rana temporaria common frog vanlig groda P
  MATELIJAT REPTILIA REPTILES KRÄLDJUR
1 sisilisko Lacerta vivipara common lizard skogsödla P
  LINNUT AVES BIRDS FÅGLAR
1 kaakkuri Gavia stellata red-throated diver smålom P
2 kuikka Gavia arctica black-throated diver storlom P
3 silkkiuikku Podiceps cristatus great crested crebe skäggdopping S
4 mustakurkku-uikku Podiceps auritus slavonian grebe svarthakedopping S
5 merimetso Phalacrocorax carbo cormorant storskarv S
6 harmaahaikara Ardea cinerea grey heron häger S
7 kattohaikara Ciconia ciconia white stork vit stork S
8 kyhmyjoutsen Cygnus olor mute swan knölsvan S
9 laulujoutsen Cygnus cygnus whooper swan sångsvan P
10 metsähanhi Anser fabalis bean goose sädgås P
11 kiljuhanhi Anser erythropus lesser white-fronted goose fjällgås P
12 merihanhi Anser anser greylag goose grågås S
13 kanadanhanhi Branta canadensis canada goose kanadagås S
14 sepelhanhi Branta bernicla brent goose prutgås S
15 haapana Anas penelope wigeon bläsand P
16 tavi Anas crecca teal kricka P
17 sinisorsa Anas platyrhynchos mallard gräsand P
18 jouhisorsa Anas acuta pintail stjärtand P
19 lapasorsa Anas clypeata shoveler skedand TP
20 ruskosotka Aythya nyroca ferruginous duck vitögd dykand S
21 tukkasotka Aythya fuligula tufted duck vigg P
22 lapasotka Aythya marila scaup bergand P
23 alli Clangula hyemalis long-tailed duck alfågel P
24 mustalintu Melanitta nigra common scoter sjöorre P
25 pilkkasiipi Melanitta fusca velvet scoter svärta P
26 telkkä Bucephala clangula goldeneye knipa P
27 uivelo Mergus albellus smew salskrake TP
28 tukkakoskelo Mergus serrator red-brested merganser småskrake P
29 isokoskelo Mergus merganser goosander storskrake TP
30 haarahaukka Milvus migrans black kite brun glada S
31 merikotka Haliaeetus albicilla white-tailed eagle havsörn S
32 ruskosuohaukka Circus aeruginosus marsh harrier brun kärrhök S
33 sinisuohaukka Circus cyaneus hen harrier blå kärrhök TP
34 kanahaukka Accipiter gentilis goshawk duvhök TP
35 varpushaukka Accipiter nisus sparrowhawk sparvhök S
36 hiirihaukka Buteo buteo buzzrd ormvråk S
37 piekana Buteo lagopus rough-legged buzzard fjällvråk P
38 pikkukiljukotka Aquila pomarina lesser spotted eagle mindre skrikörn S
39 maakotka Aquila chrysaetos golden eagle kungsörn P
40 sääksi Pandion haliaetus osprey fiskgjuse S
41 tuulihaukka Falco tinnunculus kestrel tornfalk P
42 ampuhaukka Falco columbarius merlin stenfalk P
43 tunturihaukka Falco rusticolus gyrfalcon jaktfalk P
44 muuttohaukka Falco peregrinus peregrine pilgrimsfalk P
45 riekko Lagopus lagopus wilow grouse dalripa P
46 kiiruna Lagopus mutus ptarmigan fjällripa P
47 teeri Tetrao tetrix black grouse orre S
48 metso Tetrao urogallus capercaillie tjäder S
49 nokikana Fulica atra coot sothöna S
50 kurki Grus grus crane trana TP
51 neitokurki Anthropoides virgo demoiselle crane jungfrutrana S
52 meriharakka Haematopus ostralegus oystercatcher strandskata S
53 tylli Charadrius hiaticula ringed plover större strandpipare P
54 keräkurmitsa Charadrius morinellus dotterel fjällpipare P
55 kapustarinta Pluvialis apricaria golden plover ljungpipare P
56 töyhtöhyyppä Vanellus vanellus lapwing tofsvipa P
57 isosirri Calidris canutus red knot kustsnäppa S
58 pikkusirri Calidris minuta little stint småsnäppa S
59 lapinsirri Calidris temminckii temminck's stint mosnäppa P
60 merisirri Calidris maritima purple sandpiper skärsnäppa P
61 suosirri Calidris alpina dunlin kärrsnäppa P
62 jänkäsirriäinen Limicola falcinellus broad-billed sandpiper myrsnäppa P
63 suokukko Philomachus pugnax ruff brushane P
64 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus jack snipe dvärgbeckasin P
65 taivaanvuohi Gallinago gallinago snipe enkelbeckasin P
66 heinäkurppa Gallinago media great snipe dubbelbeckasin S
67 lehtokurppa Scolopax rusticola woodcock morkulla P
68 punakuiri Limosa lapponica bar-tailed godwit myrspov TP
69 pikkukuovi Numenius phaeopus whimbrel småspov P
70 isokuovi Numenius arquata curlew storspov TP
71 mustaviklo Tringa erythropus spotted redshank svartsnäppa P
72 punajalkaviklo Tringa totanus redshank rödbena P
73 valkoviklo Tringa nebularia greenshank gluttsnäppa P
74 liro Tringa glareola wood sandpiper grönbena P
75 rantasipi Actitis hypoleucos common sandpiper drillsnäppa P
76 karikukko Arenarius interceps turnstone roskarl S
77 vesipääsky Phalaropus lobatus red-necked phlarope smalnäbbad simsnäppa P
78 merikihu Stercorarius parasiticus arctic skua labb S
79 tunturikihu Stercorarius longicaudus long-tailed skua fjällabb P
80 isokihu Stercorarius skua great skua storlabb S
81 pikkulokki Larus minutus Little gull Dvärgmås S
82 naurulokki Larus ridibundus black-headed gull skrattmås P
83 kalalokki Larus canus herring gull fiskmås P
84 selkälokki Larus fuscus glaucous gull silltrut TP
85 harmaalokki Larus argentatus great black-backed gull gråtrut TP
86 isolokki Larus hyperboreus common tern vittrut S
87 merilokki Larus marinus arctic tren havstrut S
88 pikkukajava Rissa tridactyla kittiwake treåtig mås S
89 kalatiira Sterna hirundo common tern fisktärna S
90 lapintiira Sterna paradisaea arctic tern silvertärna P
91 mustatiira Chlidonias niger black tern svarttärna S
92 pikkuruokki Alle alle little auk alkekung S
93 lunni Fratercula arctica puffin lunnefågel S
94 kesykyyhky Columba livia feral pigeon tamduva S
95 sepelkyyhky Columba palumbus wood pigeon ringduva S
96 käki Cuculus canorus cuckoo gök P
97 huuhkaja Bubo bubo eagle owl berguv TP
98 tunturipöllö Nyctea scandiaca snowy owl fjälluggla P
99 hiiripöllö Surnia ulula hawk owl hökuggla P
100 varpuspöllö Glaucidium passerinum pygmy owl sparvuggla S
101 viirupöllö Strix uralensis ural owl slaguggla S
102 lapinpöllö Strix nebulosa great grey owl lappuggla P
103 suopöllö Asio flammeus short-eared owl jorduggla P
104 helmipöllö Aegolius funereus tengelmalm's owl päruggla S
105 kehrääjä Caprimulgus europaeus nightjar nattskärra S
106 tervapääsky Apus apus swift tornseglare S
107 mehiläissyöjä Merops apiaster bee-eater biätare S
108 harjalintu Upupa epops hoopoe härfågel S
109 käenpiika Jynx torquilla wryneck göktyta P
110 käpytikka Dendrocopos major great spotted woodpecker större haclspett S
111 pikkutikka Dendrocopos minor lesser spotted woodpecker mindre hackspett P
112 pohjantikka Picoides tridactylus three-toated woodpecker treåtig hackspett P
113 kiuru Alauda arvensis skylark sånglärka TP
114 tunturikiuru Eremorphila arvensis shore lark berglärka P
115 törmäpääsky Riparia riparia sand martin backsvala P
116 haarapääsky Hirundo rustica swallow ladusvala TP
117 räystäspääsky Delichon urbica house martin hussvala P
118 metsäkirvinen Anthus trivialis tree pipit trädpiplärka TP
119 niittykirvinen Anthus pratensis meadow pipit ängspiplärka P
120 lapinkirvinen Anthus cervinus red-throated pipit rödstrupig piplärka P
121 keltavästäräkki Motacilla flava yellow wagtail gulärla P
122 västäräkki Motacilla alba white wagtail sädelärla P
123 tilhi Bombycilla garrulus waxwing sidensvans TP
124 koskikara Cinclus cinclus dipper strömstare P
125 peukaloinen Troglodytes troglodytes wren gärdsmyg S
126 rautiainen Prunella modularis dunnock järnsparv P
127 punarinta Erithacus rubecula robin rödhake TP
128 sinirinta Luscinia svecica bluethroat blåhake P
129 mustaleppälintu Phoenicurus ochruros black redstart svart rödstjärt S
130 leppälintu Phoenicurus phoenicurus redstart rödsjärt P
131 pensastasku Saxicola rubetra whinchat busksvätta P
132 kivitasku Oenanthe oenanthe wheatear stenskvätta P
133 sepelrastas Turdus torquatus ring ouzel ringtrast P
134 mustarastas Turdus merula blackbird koltrast TP
135 räkättirastas Turdus pilaris fieldfare björktrast P
136 laulurastas Turdus philomelos song thrush taltrast P
137 punakylkirastas Turdus iliacus redwing rödvingetrast P
138 ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus sedge warbler sävsångare P
139 luhtakerttunen Acrocephalus palustris marsh warbler kärrsångare S
140 kirjokerttu Sylvia nisoria barred warbler höksångare S
141 hernekerttu Sylvia curruca lesser whitethroat ärtsångare S
142 lehtokerttu Sylvia borin garden warbler trädgårdssångare P
143 mustapääkerttu Sylvia atricapilla blackcap svarthätta S
144 lapinuunilintu Phylloscopus borealis arctic warbler nordsångare TP
145 sirittäjä Phylloscopus sibilatrix wood warbler grönsångare P
146 tiltaltti Phylloscopus collybita chiffchaff gransångare S
147 pajulintu Phylloscopus trochilus willow warbler lövsångare P
148 hippiäinen Regulus regulus goldcrest kungsfågel S
149 harmaasieppo Muscicapa striata spotted flycatcher grå flugsnappare P
150 kirjosieppo Ficedula hypoleuca pied flycatcher svartvit flugsnappare P
151 pyrstötiainen Aegithalos caudatus long-tailed tit stjärtmes S
152 hömötiainen Parus montanus willow tit talltita P
153 lapintiainen Parus cinctus siberian tit lappmes P
154 kuusitiainen Parus ater coal tit svartmes S
155 sinitiainen Parus caerulus blue tit blåmes P
156 talitiainen Parus major great tit talgoxe P
157 pähkinänakkeli Sitta europaea nuthatch nötväcka S
158 kuhankeittäjä Oriolus oriolus golden oriole sommargylling S
159 isolepinkäinen Lanius excubitor great grey shrike varfågel P
160 närhi Garrulus glandrius jay nötskrika S
161 kuukkeli Perisoreus infaustus siberian jay lavskrika S
162 harakka Pica pica magpie qskata P
163 pähkinähakki Nucifraga caryocatactes nutcracker nötkråka S
164 naakka Corvus monedula jackdaw kaja S
165 varis Corvus corone hooted crow kråka P
166 korppi Corvus corax raven korp P
167 kottarainen Sturnus vulgaris starling stare P
168 varpunen Passer domesticus house sparrow gråsparv P
169 peippo Fringilla coelebs chaffinch bofink P
170 järripeippo Fringilla montifringilla brambling bergfink P
171 keltahemppo Serinus serinus european serin gulhämpling S
172 viherpeippo Carduelis chloris greenfinch grönfink S
173 vihervarpunen Carduelis spinus siskin grönsiska S
174 hemppo Carduelis cannabina linnet hämpling S
175 vuorihemppo Carduelis flavirostris twite vinterhämpling P
176 urpiainen Carduelis flammea redpoll gråsiska P
177 tundraurpiainen Carduelis hornemanni arctic redpoll snösiska P
178 kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera two-barred crossbill bändelkorsnäbb S
179 pikkukäpylintu Loxia curvirostra crosbill mindre korsnäbb S
180 taviokuurna Pinicola enaculator pine grosbeak tallbit P
181 punatulkku Pyrrhula pyrrhula bullfinch domherre TP
182 nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes hawfinch stenknäck S
183 lapinsirkku Calcarius lapponicus lapland bunting lappsparv P
184 pulmunen Plectrophenax nivalis snow bunting snösparv P
185 keltasirkku Emberiza citrinella yellowhammer gulsparv S
186 pohjansirkku Emberiza rustica rustic bunting videsparv P
187 pikkusirkku Emberiza pusilla little bunting dvärgsparv TP
188 pajusirkku Emberiza schoeniculus reed bunting sävsparv P
  NISÄKKÄÄT MAMMALIA MAMMALS DÄGGDJUR
1 metsäpäästäinen Sorex araneus common shrew vanlig näbbmus P
2 idänpäästäinen Sorex caecutiens masked shrew lappnäbbmus P
3 vaivaispäästäinen Sorex minutus lesser shrew dvärgnäbbmus P
4 vesipäästäinen Neomys fodiens water shrew vattennäbbmus P
5 pohjanlepakko Eptesicus nilssoni northern bat nordisk fladdermus S
6 metsäjänis Lepus timidus arctic hare skorgshare P
7 orava Sciurus vulgaris red squirrel ekorre P
8 euroopanmajava Castor fiber european beaver bäver S
9 tunturisopuli Lemmus lemmus norwegian lemming fjällammel P
10 punamyyrä Clethrionomys rutilus red-backed vole rödsork P
11 harmaakuvemyyrä Clethrionomys rufocanus grey-sided vole gråsiding P
12 vesimyyrä Arvicola terrestris water vole vattensork P
13 piisami Ondatra zibethica muskrat bisamråtta P
14 peltomyyrä Microtus agrestris field vole äkersork P
15 lapinmyyrä Microtus oeconomus root vole mellansork P
16 susi Canis lupus wolf varg S
17 naali Alopez lagopus arctic fox fjällräv P
18 kettu Vulpes vulpes red fox räv P
19 supikoira Nyctereutes procyonoides raccon dog mårdhund S
20 karhu Ursus arctos brown bear björn TP
21 kärppä Mustela erminea stoat hermelin P
22 lumikko Mustela nivalis pygmy weasel vessla P
23 minkki Mustela vison american mink mink P
24 näätä Martes martes pine marten mårdhund TP
25 ahma Gulo gulo wolverine järv P
26 saukko Lutra lutra otter utter P
27 ilves Felis lynx lynx lo P
28 hirvi Alces alces moose älg P
29 poro Rangifer tarandus reindeer ren P
30 metsäkauris Capreolus capreolus roe deer rådjur S
31 ihminen Homo sapiens man människa P