University homepage Suomeksi In English
University of Helsinki Faculty of XXX
 

Kilpisjärvi Biological Station

Main navigation:

 

Contact information:

Kilpisjärvi:
Kilpisjärvi Biological Station
Käsivarrentie 14622
FIN-99490 Kilpisjärvi
phone +358-294140340
bio-kilpis (at) helsinki.fi

Office in Helsinki:
Kilpisjärvi Biological Station/
Antero Järvinen
P.O. Box 17 (Arkadiankatu 7)
FIN-00014 University of Helsinki
puh.+ 358-( 0)40-5034473
antero.jarvinen (at) helsinki.fiLocations of visitors to this page

Kilpisjärvi Notes - Research paper published by Kilpisjärvi Biological Station

Kilpisjärvi Notes is published at irregular intervals by Kilpisjärvi Biological Station. It contains scientific reports, faunistic and floristic notes etc. The area covered is northwestern Finnish Lapland. Nowadays Notes is mainly published in english.

To receive Kilpisjärvi Notes, please contact station or the director of the station
[antero.jarvinen (at) helsinki.fi].

Vol 26 (2017):
.Antero Järvinen: Havaintoja pohjoisen luonnon luonnollisesta vaihtelusta - Observations of natural variation in northern nature. . LATEST!

Pdf 5476 Kb

 

Vol 25 (2015):
-Bertalan Galambosi* & Zsuzsanna Galambosi.Biomass and quality of natural
and cultivated roseroot Rhodiola rosea L. originated from
North Lapland .

Pdf 2160 Kb

 

Vol 24 (2013):
-Pihlajaniemi, H., Uusitalo, M. & Partanen, R. Kilpisjärven kyläympäristön kestävät kasvit [Sustainable plants species in Kilpisjärvi village area; [In Finnish only].
Pdf 632 Kb

Vol 23 (2010):
-Häkkilä, H. & Kauppila, P. Kilpisjärven matkailukeskuksen sosio-ekonominen rakenne ja kehityksen seuranta: paikkatietonäkökulma [Socio-ecological structure of Kilpisjärvi recreation centre:in Finnish only!].
Pdf 2615 Kt.

Vol 22 (2010):
-Tast, J., Kaikusalo, A. & Lagerström, M. Diet and breeding biology of the Rough-legged
Buzzard Buteo lagopus in Northern Finnish Lapland.
Pdf 2471 Kt.

Vol 21 (2008):
- Järvinen, A. & Partanen, R. Stand dynamics of mountain birch, Betula pubescens ssp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti, in NW Finnish Lapland.
Pdf 2471 Kt

Vol 20 (2007):
-Nyman, Marjut. Distribution of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) in subarctic lakes of Finnish Lapland - applications in lake classification and paleolimnology. PhD Thesis.
Pdf 2168 Kt

Vol 19 (2006):
- Forström, L. Phytoplankton ecology of subarctic lakes in Finnish Lapland. PhD Thesis.
Pdf 1368 Kt

Vol 18 (2004):
-Eurola, S., Huttunen, S. & Welling, P. Enontekiön suurtuntureiden (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E) paljakan kasvilajistosta (Floristic statistics of the fjelds of NW Enontekiö, Finnish Lapland (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E).
Pdf 709 Kt

Vol 17 (2003):
-Eurola, S., Huttunen, S. & Welling, P. Enontekiön suurtuntureiden (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E) paljakkakasvillisuus (Vegetation of the fjelds of NW Enontekiö, Finnish Lapland (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E).
Pdf 384 Kt

Vol 16 (2001):
-Sorvari, S. Climate impacts on remote subarctic lakes in Finnish Lapland: limnological and paleolimnological assessment with a particular focus on diatoms and lake Saanajärvi. PhD Thesis.
Pdf 493 Kt

Vol 15 (2001):
-Rautio, M. Ecology of zooplankton in subarctic ponds, with a focus on responses to ultraviolet radiation. PhD Thesis.
Pdf 2491 Kt

Vol 14 (1994):
-Järvinen, A. & Muinonen, A. Luoteis-Lapin selkärankaiset (Vertebrates of Northwestern Finnish Lapland).
Cf. List of species
Pdf 0,8 Mb

Vol 13 (1994):
-Järvinen, A. Sinirinta - Kilpisjärven lintu (The bluethroat Luscinia svecica, a charasteristic bird of NW Finnish Lapland).
Pdf 2,6Mb

Vol 12 (1991):
-Eurola, S. & Virtanen, R. Key to the vegetation of the northern Fennoscandian fjelds.
Pdf 10,3Mb

Vol 11 (1989):
Partanen, R. & Tervonen, A. Torografiakartan 1:50000 nimistö Enontekiön Käsivarressa Lätäsenosta pohjoiseen yhtenäiskoordinaatiston mukaan (The nomenclature of the topography maps 1:50000 in Northwestern Finnish Lapland north of the river Lätäseno according to the uniform grid system).
Pdf 8,8Mb

Vol 10 (1987):
-Järvinen, A. Basic climatological data on the Kilpisjärvi area, NW Finnish Lapland.
Pdf 8,1Mb

Vol 9 (1986):
-Kalela, O. Origin of mammal colonies and herds (Nisäkkäiden yhteiskunta- ja laumaelämän kehityksestä).

-Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. Kilpisjärven Jehkatstunturin luonnosta. II. Lämpö-, lumi- ja maaperäekologiaa (The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69°01’N, 20°50’E). II. The temperature, snow and soil conditions.

-Tast, J. Occurence of the water vole Arvicola terrestris at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland (Vesimyyrän esiintymisestä Kilpijärvellä).
Pdf 11,4Mb

Vol 8 (1984):
-Järvinen, A. The breeding ecology of hole-nesting passerines in extreme northern conditions.
Pdf 9,9Mt

Vol 7 (1982):
-Järvinen, A. & Pietiäinen, H. (eds.) Research activities at Kilpisjärvi Biological Station.
Pdf 5,6Mb

Vol 6 (1982):
-Kalela, O. Movements of the Norwegian lemming Lemmus lemmus in 1970, a year with extremely large populations (Tunturisopulin vaelluksista poikkeuksellisen runsaan kannan vuotena 1970).

-Eurola, S; Kyllönen, H. & Laine, K. Kilpisjärven Jehkatstunturin luonnosta. I. Kasvipeite, korkeusvyöhykkeet ja maanpäällinen biomassa (The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69°01’N, 20°50’E). I. The belts, vegetation types and above-ground biomass).

-Tast, J. Ornithological reports (Lintutiedonantoja).
Pdf 5,6Mb

Vol 5 (1981):
 -Metsänheimo, K. Kilpisjärven suursienistä ja syyssienisadosta (Larger fungi and their autumn yields at Kilpisjärvi, Finnish Lapland)

-Väre, S. Matkailun aiheuttamat häiriötekijät Kilpisjärven seudulla (Environmental effects of tourist traffic in NW Finnish Lapland).
Pdf 4,9Mb

Vol 4 (1980):
-Järvinen, A. & Pryl, M. Nesting habits of the bluethroat Luscinia svecica at Kilpisjärvi, Finnish Lapland (Sinirinnan pesinnästä Kilpisjärvellä).

-Tast, J. Breeding season and litter size of the field vole Microtus agrestis at Kilpisjärvi, Finnish Lapland (Peltomyyrän Microtus agrestis lisääntymiskausi ja poikuekoko Kilpisjärvellä).

-Kaikusalo, A. Kilpisjärven seudun päästäiset (The shrews of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland).
Pdf 6,1Mb

Vol 3 (1980):
-Henttonen, H., Järvinen, A. & Laine, K. Mallan luonnonpuiston kasveista, linnuista ja nisäkkäistä (Plants, birds and mammals in the Malla nature reserve).
Pdf 1,6Mt

Vol 2 (1978):
-Henttonen, H. Pohjois-Suomen pikkujyrsijöiden lajien välisistä suhteista (Interspecific relations among small rodents in northern Finland).

-Järvinen, A. Kololinnut subarktisessa kesässä (Hole-nesting passerines under subarctic summer conditions at Kilpisjärvi, Finnish Lapland).

-Laine, K. Piirteitä kukinnan sekä marja- ja siemensatojen vuotuisista vaihteluista Kilpisjärvellä (Aspects of annual variations in the number of flowers, berries and seeds in the Kilpisjärvi area).
Pdf 2,9Mb

Vol 1 (1976):
-Lahti, S. Vertebrates of Northwestern Lapland (Luoteis-Lapin selkärankaiset).
Pdf 6Mb