Yhteystiedot

     Sihteeri: Hanna-Ilona Härmävaara (ktp-2010[at]helsinki.fi)

      

Pidennys ilmoittautumiseen, viimeinen ilmoittautuminen 1.3.

Helsingin yliopistossa 20.–22.5.2010 pidettäville XXXVII Kielitieteen päiville ehtii vielä ilmoittautua!  Ilmoittautumisaikaa on  pidennetty.

Ilmoittautuminen sekä tiivistelmien ja työpajakuvausten lähettäminen tapahtuu tällä sivulla. Ehdottomasti viimeinen tiivistelmien lähetyspäivä on maanantai 1.3.2010. Tiivistelmä saa olla laajuudeltaan enintään 500 sanaa ja työpajan kuvaus 700 sanaa. Työpajojen pitäjät keräävät itse osallistujien tiivistelmät etukäteen ja liittävät ne samaan dokumenttiin työpajan kuvauksen kanssa. Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla 15.3.2010 mennessä.

Ohjelmasta, maksuista ja majoituksesta tulee tietoa maaliskuun loppupuoliskolla.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta ktp-2010@helsinki.fi.

Tervetuloa Helsinkiin!

Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta

Riho Grünthal, Terhi Ainiala, Tapani Kelomäki, Seppo Kittilä, Tiina Onikki-Rantajääskö, Minna Palander-Collin, Mari Siiroinen, Mikko Virtanen

 

Ensimmäinen kiertokirje

Toivotamme kaikki kielentutkijat ja muut kielentutkimuksesta kiinnostuneet tervetulleiksi!

Päivien ohjelmaan kuuluu kolme kutsuesitelmää, sektioesitelmiä (20 min + 10 min keskustelua), työpajoja ja kirjanäyttely. Aloitamme päivät torstaina 20.5. kutsuesitelmällä ja yliopiston vastaanotolla. Tilaisuuden kutsupuhujiksi ovat lupautuneet:

 • Professori Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto)
 • Professori Anneli Sarhimaa (Mainzin yliopisto)
 • Professori Hannu Tommola (Tampereen yliopisto)

Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi ja ruotsi, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä. Esitelmien ja työpajojen aiheita ei ole rajattu mihinkään teemaan, vaan esitelmät voivat käsitellä mitä tahansa kielitieteen osa-aluetta.

Ilmoittautuminen sekä tiivistelmien ja työpajakuvausten lähettäminen tapahtuu 18.1.2010 alkaen. Tiivistelmät (korkeintaan 500 sanaa) ja työpajojen kuvaukset (korkeintaan 700 sanaa) tulee lähettää maanantaihin 15.2.2010 mennessä. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja tiivistelmän lähettämisestä sekä linkki ilmoittautumislomakkeeseen on sivulla Ilmoittautuminen. Työpajojen pitäjät keräävät itse osallistujien tiivistelmät ja liittävät ne työpajan kuvauksen perään. Työpajan osallistujat ilmoittavat osallistumisestaan työpajaan ilmoittautumisen yhteydessä. Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla 15.3.2010 mennessä.

Kielitieteen päivien osallistumismaksu on 60 € (perus- ja jatko-opiskelijoilta 40 €). Osallistumismaksu kattaa ohjelman, tiivistelmäkirjan, seminaarikansion, Helsingin yliopiston vastaanoton ja kahvit.

Tarkempia tietoja ohjelmasta, paikoista, ilmoittautumisesta ja maksuista on helmikuun alussa lähetettävässä toisessa tiedotteessa ja verkkosivuilla.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta ktp-2010[at]helsinki.fi.

Tervetuloa Helsinkiin!

Kielitieteen päivien järjestelytoimikunta
Riho Grünthal (pj), Hanna-Ilona Härmävaara (sihteeri), Terhi Ainiala, Tapani Kelomäki, Seppo Kittilä, Tiina Onikki-Rantajääskö, Minna Palander-Collin, Mari Siiroinen, Mikko T. Virtanen