Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917Käytetyt lyhenteet

agr.

agronomi

AHt

alempi hallintotutkinto

BA

Bachelor of Arts

BS

Bachelor of Science

DA

diplomiarkkitehti

DE

diplomiekonomi

DI

diplomi-insinööri

Dr. phil.

Doctor philosophiae

FK, FM, FL, FT

filosofian kand., maist., lis., tri

FMK, FMM, FML, FMT

fyysis-matem. tiet. kand., maist., lis., tri

HA

hovioikeuden auskultantti

HFK, HFM, HFL, HFT

hist.-kielit. kand., maist., lis., tri

Hl, HLK, HLL, HLT

hammaslääkäri, hammaslääketieteen kand., lis., tri

JK, JL, JD

juris kand., lic., dr (Uppsala)

Kamt, SKamt

kameraalitutkinto, suurempi kameraalitutkinto

KirK, KirM

kirurgian kand., maist.

KkO

kansakoulunopettaja

KTK, KTM, KTL, KTT k

kauppatieteiden kand., maist., lis., tri

KuvO

kuvaamataidonopettaja

LaK, LaL, LaT

lakitieteen kand., lis., tri

LK, LL, LT/ LKT

lääketieteen kand., lis., tri ( ja kirurgian tri)

MA.

Master of Arts

MH

metsänhoitaja

MI

maanmittausinsinööri

MMK, MMM, MML, MMT

maat. ja metsät. kand., maist., lis., tri

MOK , MOL, MOT

molempien oikeuksien kand., lis., tri

Oikt

oikeustutkinto

OpK

opettajakandidaatti

Pedt

pedagoginen tutkinto

prov.

proviisori

SMK

sacri ministerii kandidaatti

TAt

teologinen alkututkinto

TEt

teologinen erotutkinto

TK, TM, TL, TT

teologian kand., maist., lis., tri

TkL, TkT

tekniikan lis., tri

Tuomt

tuomarintutkinto

VN

varanotaari

VO

voimistelunopettaja

VT

varatuomari

VTK, VTM, VTL, VTT

valtiotieteen kand., maist., lis., tri

YHt

ylempi hallintotutkinto

Yl. oikt

yleinen oikeustutkinto

YOt

ylempi oikeustutkinto

 


Etusivulle