Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917
Venäjän vallan aika 1809 - 1917FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Filosofinen tiedekunta jaettiin 1852 historiallis-kielitieteelliseen ja fyysis-matemaattiseen osastoon, jotka toimivat aluksi 1852-1863 itsenäisinä tiedekuntina. Vuonna 1898 perustettiin vielä kolmas, maanviljelys-taloudellinen osasto. Oppiaineet ja opettajat on kaudelta 1809-1852 jaoteltu takautuvasti vuoden 1852 järjestelyjen mukaisesti.

HISTORIALLIS-KIELITIETEELLINEN OSASTO

Dekaani

1853-55

Gyldén, Nils Abraham

1856-67

Cygnaeus, Fredrik

1867-68

af Brunér, Edvard

1868-71

Cleve, Zacharias

1871-82

Forsman, G.Z. (Yrjö-Koskinen)

1882-84

Ahlqvist, August

1884-98

Estlander, Carl Gustaf

1898-16

Gustafsson, Fridolf

1916-20

Heikel, Ivar August

ENGLANTILAINEN FILOLOGIA

Englantilaisen filologian ylim. professori

Virka perustettiin 1907, muut. vars. prof. viraksi 1921

1907-21

Lindelöf, Uno Ludvig (* 1868 † 1944), vars. prof. 21


Englannin kielen lehtorit
1833-50 Wellmer, John (* 1780 † 1850), vt. lehtori 30-33
1854-78 Stolpe, Pehr Theodor (* 1824 † 1878)
1879-05 Florell, Olof Edvard (* 1840 † 1905)
1908-09 Wilson, John Dover (* 1881 † 1969), vt lehtori 06-08
1909-19 Reade, Arthur Robert (* 1883 † ?)
ESTETIIKKA JA NYKYISKANSAIN KIRJALLISUUS

Estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori

Virka perustettiin 1852
1854-67

Cygnaeus, Fredrik (* 1807 † 1881)

1868-98

Estlander, Carl Gustaf (* 1834 † 1910)

1901-08

Aspelin-Haapkylä, Eliel (* 1847 † 1917)

1910-37

Hirn, Yrjö (* 1870 † 1952)

Henkilökoht. ylim. professori
1892-01 Aspelin-Haapkylä, Eliel (* 1847 † 1910), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
1811-13 Tengström, Johan Jakob (* 1787 † 1858), kirjallisuudenhistoria
1847-53 Berndtson, Fredrik (* 1820 † 1881) estetiikka
1852-55 Clásen, Alexis Theodor (* 1827 † 1855), nykyiskansain kirjallisuus
1860-68 Estlander, Carl Gustaf (* 1834 † 1910), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
1861-69 Toppelius, Oskar August (* 1828 † 1904), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
1880-92 Aspelin(-Haapkylä), Eliel (* 1847 † 1917), estetiikka ja taidehistoria
1880-87 Vasenius, Gustaf Valfrid (* 1848 † 1928), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus, uud. dos. 00-02
1884-97 Tikkanen, Johan Jakob (* 1857 † 1930), estetiikka ja taidehistoria
1886-89 Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931), nykyiskansain kirjallisuus
1897-11 Donner, Joakim Otto Evert (* 1864 † 1942), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
1907-24 Castrén, Gunnar (* 1878 † 1959), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
1909-27 Hahl, Filip Jalmari (* 1849 † 1929), kirjallisuushistoria ja estetiikka
1909-43 Zilliacus, Gustaf Emil (* 1878 † 1961), kirjallisuudenhistoria
1917-20 Homén, Lars Olaf (* 1879 † 1949), estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus
FILOSOFIA

Filosofian professori

Sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian opi-alat käsittävä professuuri muodostettiin 1830 yhdistämällä teoreettisen ja käytännöllisen filosofian professuurit. Virka lakkautettiin poliittisista syistä 1852, mutta perustettiin uudelleen 1856 siveysopin ja tieteitten järjestelmän professuurina, nimi palautettiin ”filosofian professuuriksi” 1860. Virka jaettiin 1906 teoreettisen ja käytänn. filosofian prof. virkoihin.

1830-48

Tengström, Johan Jakob (* 1787 † 1858), käytänn. filosofian prof. 1827-30.

1849-52

Aminoff, Germund Fredrik (* 1796 † 1875)

1856-63

Snellman, Johan Wilhelm (* 1806 † 1881)

1869-00

Rein, Karl Gabriel Thiodolf (* 1838 † 1919)

1905-06

Grotenfelt, Arvi (* 1863 † 1941), teor. filosofian prof. 1906


Henkilökoht. ylim. professorit

1870-73

Bolin, Andreas Wilhelm (*1873 † 1924), filosofia

1879-84

Perander, Johan Julius Frithiof (* 1838 † 1885), filosofia

Teoreettisen filosofian professori

1640 perustettu logiikan ja metafysiikan professuuri muutettiin 1811 teoreettisen filosofian professuuriksi. Virka yhdistettiin 1830 käytännöllisen filosofian professuuriin filosofian professuuriksi 1830. Uusi teoreettisen filosofian professorin virka perustettiin professuurin jaolla 1906

1805-12 Lagus, Anders Johan (* 1773 † 1831)
1814-21 Palander, Gabriel (* 1776 † 1821)
1823-30 Bergbom, Fredrik (* 1785 † 1830)
1906-29 Grotenfelt, Arvi (* 1863 † 1941)

Käytännöllisen filosofian professori

1640 perustettu siveysopin ja historian professuuri jaettiin 1811, jolloin toisesta virasta muodostettiin käytännöllisen filosofian professuuri. Teoreettisen filosofian professorin Fredrik Bergbomin kuoltua 1830 filosofian professuurit yhdistettiin. Uusi käytännöllisen filosofian professuuri perustettiin 1906 viran jaolla.

1801-11 Franzén, Frans Michael (* 1772 † 1847)
1812-24 Lagus, Anders Johan (* 1773 † 1831)
1827-30 Tengström, Johan Jakob (* 1787 † 1858), filosofian prof. 30
1906-18 Westermarck, Edvard Alexander (* 1862 † 1939)

Filosofian apulainen (I) ja sihteeri
1640 perustettu virka muutettiin1811 pelkäksi sihteerin viraksi

1779-10

Alanus, Henrik (* 1743 † 1810)

1810-12

Ahlstedt, Johan Fredrik (* 1776 † 1823)


Filosofian apulainen (II)

1640 perustettu virka sulautettiin 1811 uusiin apulaisen virkoihin

1805-09

Palander, Gabriel (* 1776 † 1821)

1810-12

Avellan, Johan Henrik (* 1778 † 1832)


Filosofian apulainen
Uusi apulaisen virka per. 1811, lakkautettiin 1852

1813-23

Bergbom, Fredrik (* 1785 † 1830)

1825-29

Sundwall, Johan Matthias (* 1793 † 1843)

1831-49

Aminoff, Germund Fredrik (* 1796 † 1875)

1850-51

Collan, Fabian (* 1817 † 1851)

1811-13

Bergbom, Fredrik (* 1785 † 1830), teoreettinen filosofia

1817

Ottelin, Carl Gustaf (* 1792 † 1864), filosofia

1818-25

Sundwall, Johan Matthias (* 1793 † 1843), teoreettinen filosofia

1826-36

Laurell, Axel Adolf (* 1801 † 1852), filosofia, ero 28, uud. dos. 30

1831

Aminoff, Germund Fredrik (* 1796 † 1875), filosofia

1835-43

Snellman, Johan Wilhelm (* 1806 † 1881), filosofia

1846-47

Tengström, Johan Robert (* 1823 † 1847), filosofia

1848-51

Cleve, Zacharias Joachim (* 1820 † 1900), filosofia

1863-69

Rein, Karl Gabriel Thiodolf (* 1838 † 1919), filosofia

1865-70

Bolin, Andreas Wilhelm (* 1835 † 1924), filosofia

1870-79

Perander, Johan Julius Frithiof (* 1838 † 1885), filosofia

1887-88

Ruin, Waldemar (* 1857 † 1938), filosofia

1903-38

Castrén, Zachris (* 1868 † 1938), filosofia

1909-23

Lagerborg, Rolf Heribert Hjalmar (* 1874 † 1959), filosofia

1910-29

Laurila, Kaarle Sanfrid (* 1876 † 1947), taidefilosofia

FONETIIKKA

Fonetiikan opettaja

Fonetiikan opettajan virka per. 1908, muut. ylim. prof. viraksi 1921

1908-20

Poirot, Jean Marie Joseph (* 1873 † 1924)

1891-03

Pipping, Knut Hugo (* 1864 † 1944), äänneoppi

1915-24

Äimä, Frans Gustaf (* 1875 † 1936), suomalainen ja lappalainen äänneoppi

GERMAANINEN FILOLOGIA

Germaanisen filologian professori

1894 perustettiin germaanisen ja romaanisen filologian vars. prof. virka, josta jaolla 1908 syntyi germaanisen filologian oma professuuri

1898-08

Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931), germ. ja romaan. filol. prof.

1911-41

Suolahti, Viktor Hugo (* 1874 † 1944)

Henkilökoht. ylim. prof.

1913-30

Karsten, Torsten Evert (* 1870 † 1942), germaaniset kielet

Dosentit

1892-07

Lindelöf, Uno Lorenz (* 1868 † 1944), germaaninen filologia

1897-13

Karsten, Torsten Evert (* 1870 † 1942), muinaisgermaaniset kielet 97-08, germaaninen filologia 08-13

1901-11

Palander (Suolahti), Viktor Hugo (* 1874 † 1944), germ. filologia


Saksan kielen lehtorit

1802-31

Meyer, Friedrich Anton (* 1769 † 1831)

1832-34

Rein, Gabriel (* 1800 † 1867)

1835-46

Borenius, Henrik Gustaf (* 1802 † 1894)

1846-56

Backman, Carl (* 1805 † 1856)

1857-58

Philippaeus, Constantin (* 1832 † ?)

1859-66

Collan, Karl (* 1828 † 1871)

1866-01

Godenhjelm, Bernhard Fredrik (* 1840 † 1912)

1901-1919

Öhquist, Johannes Wilhelm (* 1861 † 1949), ylim. leht. 18 95-1901, ei virassa 1916-18

1909-45

Schmidt, Gustav Friedrich (* 1877 † 1945), ylim. leht. 19 02-09, ei virassa 1915-18

 

 

1869-85

Paul, Herman Daniel (* 1827 † 1885), saksan kielen ylim. lehtori

HISTORIA

Historian professori

Historia sai oman professuurin 1811, kun 1640 perustettu siveysopin ja historian prof. virka jaettiin, uusi jako 1862

1801-11

Franzén, Frans Michael (* 1772 † 1847)

1812-32

Avellan, Johan Henrik (* 1778 † 1832)

1834-61

Rein, Gabriel (* 1800 † 1867)


Henkilökoht. ylim. professorit

1854-63

Topelius, Zachris (* 1818 † 1898), historia

1855-56

Schill, Josef († 1870), Venäjän historia ja tilastotiede


Historian (ja luonnonoikeuden) apulainen

Historian ja luonnonoikeuden apulaisen virka perustettiin 1803, muutettiin pelkästään historian apulaisen viraksi 1811, lakkautettiin 1852

1809-10

Avellan, Johan Henrik (* 1778 † 1832)

1810-15

Rancken, Johan Gustaf (* 1784 † 1815)

1816-52

von Becker, Reinhold (* 1788 † 1858)

Yleisen historian professori

Virka muodostettiin historian professuurin jaolla 1862

1863-76

Forsman, Georg Zacharias (* 1830 † 1903)

1876-78

Topelius, Zachris (* 1818 † 1898)

1880-13

Danielson-Kalmari, Johan Richard (* 1853 † 1933)

1916-27

Crohns, Hjalmar Johannes (* 1862 † 1946)


Yleisen historian henkilökoht. ylim. professorit

1867-69

Frosterus, Johan Gustaf (* 1826 † 1901)

1883-24

Schybergson, Magnus Gottfried (* 1851 † 1925)

1907-16

Crohns, Hjalmar Johannes (* 1862 † 1946)

Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian prof.

Virka muodostettiin historian professuurin jaolla 1862

1863-76

Topelius, Zachris (* 1818 † 1898)

1876-82

Yrjö-Koskinen (e Forsman), Yrjö Sakari (* 1830 † 1903)

1884-11

Palmén, Ernst Gustaf (* 1849 † 1919)

1915-27

von Bonsdorff, Carl Gabriel (* 1862 † 1951)


Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian henkilökoht. ylim. professorit

1898-15

von Bonsdorff, Carl Gabriel (* 1862 † 1951), Suomen ja Skand. historia

1905-26

Grotenfelt, Kustavi (* 1861 † 1928), Pohjoismaiden historia

Venäjän historian ja valtiotieteen professori

Virka perustettiin 1903

1910-27

Lehtonen, Uno Ludvig (* 1870 † 1927)

Oppihistorian professori

Virka perustettiin 1811 kirjastonhoitajan viran yhteyteen, professuuri lakkautettiin 1852

1811-14

Palander, Gabriel (* 1776 † 1821)

1814-37

Pipping, Fredrik Wilhelm (* 1783 † 1868), kirjastonhoitaja 37-45

1838-48

Blomqvist, Alexander (* 1796 † 1848), kirjastonhoitaja 45-48

1851-52

Törnegren, Carl Wilhelm (* 1817 † 1860), kirjastonhoitaja 51-60


Oppihistorian apulainen Virka perustettiin 1811 varakirjastonhoitajan viran yhteyteen, lakkautettiin 1852

1813-14

Pipping, Fredrik Wilhelm (* 1783 † 1868)

1816-27

Tengström, Johan Jakob (* 1787 † 1858), ylim. apulainen 1813-16

1828-38

Blomqvist, Alexander (* 1796 † 1848)

1840-44

Backman, Sven Johan (* 1801 † 1844)

1845-51

Törnegren, Carl Wilhelm (* 1817 † 1860)

1811-13

Tengström, Johan Jakob (* 1787 † 1858), kirjallisuudenhistoria

1813-16

von Becker, Reinhold (* 1788 † 1858), historia

1816-25

Ehrström, Erik Gustaf (* 1791 † 1835), venäjän historia ja kirjallisuus

1816

Ignatius, Bengt Jacob (* 1789 † 1816), historia

1817-22

Arwidsson, Adolf Iwar (* 1791 † 1868), historia

1825-34

Rein, Gabriel (* 1800 † 1867), historia

1837-41

Hällstén, Jacob (* 1807 † 1851), oppihistoria

1839-54

Cygnaeus, Fredrik (* 1807 † 1881), historia

1843-45

Törnegren, Carl Wilhelm (* 1817 † 1860), oppihistoria

1843-44

Collan, Fabian (* 1817 † 1851), historia

1843-63

Grönblad, Jakob Edward August (* 1814 † 1864), historia

1845

Renvall, Torsten Ture (* 1817 † 1898), historia

1846-60

Tigerstedt, Karl Konstantin (* 1822 † 1902), historia

1850

Lundenius, Anders Carl Gustaf (* 1810 † 1883), historia

1860-67

Frosterus, Johan Gustaf (* 1826 † 1901), yleinen historia

1862-68

Waaranen, Johan Esaias (* 1834 † 1868), historia (yleinen)

1862-70

Bomansson, Karl August (* 1827 † 1906), Pohjoismaiden historia

1865-70

Ignatius, Karl Emil Ferdinand (* 1837 † 1909), Pohjoismaiden historia ja Suomen tilastotiede

1877-84

Palmén, Ernst Gustaf (* 1849 † 1919), Pohjoismaiden historia

1878-83

Schybergson, Magnus Gottfrid (* 1851 † 1925), historia

1878-80

Danielson, Johan Richard (* 1853 † 1933), historia

1886-88

Lindeqvist, Karl Olof (* 1858 † 1927), Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historia

1887-88

Melander, Kurt Reinhold (* 1858 † 1941), Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historia, uud. dos. 02-14

1887-98

von Bonsdorff, Carl Gabriel (* 1862 † 1951), Pohjoismaiden historia

1887-05

Grotenfelt, Gustaf (Kustavi) (* 1861 † 1928), Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historia

1890-99

Gebhard, Hannes (* 1864 † 1933), historia

1895-07

Crohns, Hjalmar Johannes (* 1862 † 1946), historia

1895-03

Snellman (Virkkunen), Artturi Heikki (* 1864 † 1924), Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historia

1900-03

Neovius (Nevanlinna), Ernst Fredrik (* 1873 † 1932), historia (yleinen)

1903-18

Voionmaa, Kaarle Väinö (* 1869 † 1947), Pohjoismaiden historia

1906-27

Söderhjelm, Alma (* 1870 † 1949), yleinen historia

1907-20

Sundwall, Johannes (* 1877 † 1966), vanhan ajan historia

1910-30

Rein, Gabriel (* 1869 † 1947), yleinen historia

1911-34

Rauhala, Karl William (* 1878 † 1934), Pohjoismaiden historia

1911-19

von Törne, Per Olof (* 1882 † 1940), yleinen historia

1913-34

Cederberg, Arno Rafael (* 1885 † 1948), Pohjoismaiden historia

1917-22

Nikander, Johan Gabriel (* 1884 † 1959), Pohjoismaiden kulttuurihistoria.


Historiallis-etnografisen museon amanuenssi

1875-78

Aspelin, Johan Reinhold (* 1842 † 1915)

1878-92

Aspelin, Eliel (* 1847 † 1917)


ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS

Itämaiden kirjallisuuden professori

Virka muodostettiin 1811 jakamalla 1640 perustettu itämaisten kielten ja kreikan kielen professuuri

1807-12

Bonsdorff, Johan (* 1772 † 1840)

1812-31

Fattenborg, Hans (* 1769 † 1849)

1835-49

Geitlin, Gabriel (* 1804 † 1871)

1851-52

Wallin, Georg August (* 1811 † 1852)

1854-56

Kellgren, Abraham Herman August (* 1822 † 1856)

1857-66

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (* 1821 † 1909)

1875-98

Strandman, Ernst August (* 1832 † 1900)

1899-33

Tallqvist, Knut Leonard (* 1865 † 1945)


Henkilökoht. ylim. professorit

1870-75

Strandman, Ernst August (* 1832 † 1900), Arabian ja Persian kirjallisuus

1875-05

Donner, Otto (* 1835 † 1909), sanskrit ja vertaileva kielentutkimus

1906-31

Reuter, Julio Nathanael (* 1863 † 1937), sanskrit ja indoeurooppalainen kielentutkimus

1917-41

Ramstedt, Gustaf John (1873 † 1950), altailainen kielitutkimus


Itämaiden kirjallisuuden apulainen

Virka perustettiin 1811, lakkautettiin 1852

1813-23

(af) Tengström, Carl Jacob (* 1788 † 1823)

1824-52

Wallenius, Ivar Ulrik (* 1793 † 1874)

1811-13

(af ) Tengström, Carl Jacob (* 1788 † 1823), itämaiden kirjallisuus

1817-24

Wallenius, Ivar Ulrik (* 1793 † 1874, arabian kieli

1826-31

Sjöstedt, Carl Gustaf (* 1799 † 1834), itämaiden kirjallisuus

1839-51

Wallin, Georg August (* 1811 † 1852, itämaiden kirjallisuus

1839-45

Bergh, Julius Immanuel (* 1810 † 1878) heprean kieli ja kirjallisuus

1849-54

Kellgren, Abraham Herman August (* 1822 † 1856), sanskritin kieli ja kirjallisuus

1870-75

Donner, Otto (* 1835 † 1909), sanskrit ja vertaileva kielentutkimus

1870-79

Tötterman, Klas August Reinhold (* 1835 † 1907), itämaiden kirjallisuus

1875-76

Eneberg, Karl Fredrik (* 1841 † 1876), itämaiset kielet

1891-06

Reuter, Julio Nathanael (* 1863 † 1937), sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus

1891-99

Tallqvist, Knut Leonard (* 1865 † 1945), itämaiden kirjallisuus

1906-17

Ramstedt, Gustaf John (* 1873 † 1950), altailainen kielentutkimus

1910-18

Puukko, Antti Filemon (* 1875 † 1954), heprean kieli ja kirjallisuus

1913-23

Holma, Harri Gustaf (* 1886 † 1954), assyriologia ja seemiläinen filologia

KANSANTALOUSTIEDE

Kansantaloustieteen professori

Virka perustettiin 1906

1908-38

Vennola, Juho Heikki (* 1872 † 1938)

1886-22

Tallqvist, Josef Verner (* 1862 † 1960), kansantalous ja tilastotiede 86-00, tilastotiede 00-22

1899-09

Gehbard, Hannes (* 1864 † 1933), maanviljelyksen taloustiede ja tilastotiede 90-99

1904-08

Vennola, Juho Heikki (* 1872 † 1938), tilastot. ja kansantaloustiede

1909-11

Jahnsson. Yrjö Waldemar (* 1877 † 1936), kansantaloustiede

1910-18

Gylling, Edvard Otto Wilhelm (* 1881 † 1940), tilastotiede

1913-14

Schauman, Georg Carl August (* 1870 † 1930), kansantaloustieteen historia

KASVATUS- JA OPETUSOPPI

Kasvatus- ja opetusopin professori

Prof. virka perustettiin teologiseen tiedekuntaan 1852, siirrettiin hist.-fil. tiedekuntaan 1859

1862-82

Cleve, Zacharias Joachim (* 1820 † 1900)

1884-65

Perander, Johan Julius Frithiof (* 1838 † 1885)

1888-26

Ruin, Waldemar (* 1857 † 1938)


Henkilökoht. ylim. professori

1907-17

Soininen (e Johnsson), August Mikael (* 1860 † 1924), kasvatusoppi


Kasvatusopillisen seminaarin lehtori ja kasvatusopin apulainen

Vuonna 1807 per. kasvatusopillisen seminaarin lehtorin (apulaisen) virka, joka lakkautettiin 1828

1807-12

Snellman, Henrik (* 1780 † 1835)

1813-19

Renvall, Gustaf (* 1781 † 1841)

1848-53

Alcenius, Carl Alexander (* 1819 † 1853), kasvatusoppi

1868-92

Böök, Emil (* 1835 † 1914), kasvatus- ja opetusoppi

1891-97

Johnsson (Soininen), August Mikael (* 1860 † 1924), kasvatus- ja opetusoppi

1907-20

Lilius, Albert Henrik (* 1873 † 1947), kasvatus- ja opetusoppi

Kaunopuheisuus ja runousoppi , ks Rooman kirjallisuus

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS (JA YLEINEN KIRJALLISUUSHISTORIA)

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuushistorian professori

1913 perustettiin kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuushistorian prof. virka, se muut. 1921 vain kotimaisen kirjallisuuden prof. viraksi

1913-19

Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931)

Henkilökoht. ylim. professori

1902-08

Vasenius, Gustaf Valfrid (* 1848 † 1928), suomalainen ja pohjoismainen kirjallisuushistoria

1913-24

Tarkiainen, Viljo (* 1879 † 1951), kotimainen kirjallisuus

1913-46

Mörne, Arvid (* 1876 † 1946), kotimainen kirjallisuus

KREIKAN KIRJALLISUUS

Kreikan kirjallisuuden professori

Virka syntyi itämaisten kielten ja kreikan kielen professuurin jaossa 1811

1812-32

Bonsdorff, Johan (* 1772 † 1840), vv 23-32

1833-46

Sjöström, Axel Gabriel (* 1794 † 1846)

1847-66

Gyldén, Nils Abraham (* 1805 † 1888)

1866-86

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (* 1821 † 1909)

1888-26

Heikel, Ivar August (* 1861 † 1952)

Henkilökoht. ylim. professori

1885-10

Tudeer, Oskar Emil (* 1850 † 1930), Kreikan kirjallisuus


Kreikan kirjallisuuden apulainen

Virka per. 1811, muut. Kreikan ja Rooman kirjallisuuden apul. viraksi 1828, ja lakk. 1852

1813-26

Nykopp, Carl Gustaf (* 1785 † 1849)

1826-33

Sjöström, Axel Gabriel (* 1794 † 1846), Kreikan kirjallisuuden ylim. apulainen 21-26

1834-47

Gyldén, Nils Abraham (* 1805 † 1888), Kreikan ja Rooman kirjallisuuden apulainen

1848-51

af Brunér, Edvard Jonas Wilhelm (* 1816 † 1871), Kreikan ja Rooman kirjallisuuden apulainen

1812-13

Nykopp, Carl Gustaf (* 1785 † 1849), Kreikan kirjallisuus

1816-21

Sjöström, Axel Gabriel (* 1794 † 1846), Kreikan kirjallisuus

1823-28

Blomqvist, Alexander (* 1896 † 1848), Kreikan kirjallisuus

1829-34

Gyldén, Nils Abraham (* 1805 † 1888), Kreikan kirjallisuus

1837-43

Hertzberg, Fredrik (* 1808 † 1865), Kreikan kirjallisuus

1844-45

Hjelt, Frans Wilhelm Gustaf (* 1819 † 1889), Kreikan kirjallisuus

1846-57

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (* 1821 † 1909), Kreikan kirjallisuus

1848-56

Enckell, Carl Wilhelm (* 1808 † 1883), Kreikan kirjallisuus

1879-85

Tudeer, Oskar Emil (* 1850 † 1930), Kreikan kirjallisuus

1885-88

Heikel, Ivar August (* 1861 † 1952), klassillinen filologia

1894-29

Nordström, Väinö Veikko (* 1864 † 1937), kreikkalainen ja roomalainen muinaistiede

1904-25

Rein, Johan Edvard (* 1873 † 1940), kreikkalainen kirjallisuus

1909-43

Zilliacus, Gustaf Emil (* 1878 † 1961), kirjallisuudenhistoria

1916-33

Tudeer, Lauri Oskar Theodor (* 1884 † 1955), kreikkalainen filologia


Latina , ks. Rooman kirjallisuus

Logiikka ja metafysiikka , ks. Filosofia

MUSIIKKITIEDE

Dosentti

1900-18

Krohn, Ilmari Henrik Reinhold (* 1867 † 1960), musiikin historia ja teoria

POHJOISMAINEN FILOLOGIA

Pohjoismaisen filologian professori

Ruotsin kielen ja kirjallisuuden ylim. prof. virka (1876) muutettiin pohjoism. filologian vars. prof. viraksi 1908

1878-04

Freudenthal, Axel Olof (* 1836 † 1911), ylim. prof.

1907-29

Pipping, Knut Hugo (* 1864 † 1944), ylim. prof. 07-08, vars. 08-29

Henkilökoht. ylim. professori

1909-29

Hultman, Oskar Fredrik (* 1862 † 1929), ruotsin kieli ja kirjallisuus

1840-51

Castrén, Matthias Alexander (* 1813 † 1852), suomi ja muinaispohjoismaiset kielet

1866-78

Freudenthal, Axel Olof (* 1836 † 1911), muinaispohjoismainen kieli ja muinaistiede

1881-07

Vendell, Herman Albert (* 1853 † 1907), ruotsin kieli ja kirjallisuus

1907-09

Hultman, Oskar Fredrik (* 1862 † 1929), pohjoismaiset kielet

1910-27

Sjöros, Bruno (* 1880 † 1927), pohjoismaiset kielet

Ruotsin kielen lehtorit

1890-02

Lindström, Karl Fredrik Robert (* 1859 † 1892)

1893-34

Bergroth, Karl Hugo (* 1866 † 1937)

PSYKOLOGIA

1887-89

Neiglick, Georg Hjalmar Garibaldi (* 1860 † 1889), kokeellinen psykologia

1889-05

Grotenfelt, Arvi (* 1863 † 1941), psykologia

ROMAANINEN FILOLOGIA

Romaanisen filologian professori

Virka syntyi 1908, kun 1894 perustettu germaanisen ja romaanisen filologian professuuri jaettiin

1908-13

Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931), germaanisen ja romaanisen filologian prof. 98-08

1915-29

Wallensköld, Axel Gabriel (* 1864 † 1933)

Henkilökoht. ylim. professorit

1894-98

Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931), romaaninen filologia

1905-15

Wallensköld, Axel Gabriel (* 1864 † 1933), romaaninen filologia

1889-94

Söderhjelm, Jarl Werner (* 1859 † 1931), romaaninen filologia

1891-05

Wallensköld, Axel Gabriel (* 1864 † 1933), romaaninen filologia

1908-25

Långfors, Arthur Isak Edvard (* 1881 † 1959), romaaninen filologia

1910-28

Tallgren (Tuulio), Oiva Johannes (* 1878 † 1941), eteläromaaniset kielet

Ranskan kielen lehtori

1820-48

Granbom, Fredrik (* 1784 † 1848)

1853-70

von Schoultz, Carl Adolf (* 1811 † 1898)

1871-80

Armfelt, Gustaf (Gösta) Johan Filip (* 1830 † 1880)

1880-98

Biaudet, Léon Gabriel (* 1848 † 1898)

1901-08

Poirot, Jean Marie Joseph (* 1873 † 1924)

1910-27

von Kraemer, Alexis Karl Oskar (* 1871 † 1927)

 

 

1875-08

Kalm, Theodor Eberhard (* 1830 † 1918), ranskan kielen ylim. lehtori

ROOMAN KIRJALLISUUS

Rooman kirjallisuuden professori

Kahden professuurin yhdistämisellä 1747 muodostettu kaunopuheisuuden ja runousopin prof. virka muutettiin 1852 Rooman kirjallisuuden prof. viraksi

1805-26

Wallenius, Johan Fredrik (* 1765 † 1836), kaunopuheisuuden ja runousopin prof.

1828-48

Linsén, Johan Gabriel (* 1785 † 1848), kaunopuheisuuden ja runousopin prof.

1851-71

af Brunér, Edvard Jonas Wilhelm (* 1816 † 1871), Rooman kirjallisuuden prof.

1882-20

Gustafsson, Fridolf Vladimir (* 1853 † 1924), Rooman kirjallisuuden prof.

Henkilökoht. ylim. professori

1871-81

Petersen, Fredrik Julius (* 1820 † 1883), Rooman kirjallisuus


Rooman kirjallisuuden apulainen

Virka per. 1811, muut. Kreikan ja Rooman kirjallisuuden apul. viraksi 1828 ja lakk. 1852

1813-28

Linsén, Johan Gabriel (* 1785 † 1848)

1828-33

Sjöström, Axel Gabriel (* 1794 † 1846)

1834-47

Gyldén, Nils Abraham (* 1805 † 1888)

1848-51

af Brunér, Edvard Jonas Wilhelm (* 1816 † 1871)


Dosentit

1812-13

Linsén, Johan Gabriel (* 1785 † 1848), Rooman kirjallisuus

1830-37

Runeberg, Johan Ludvig (* 1804 † 1877), Roomalainen kirjallisuus

1840-48

af Brunér, Edvard Jonas Wilhelm (* 1816 † 1871), Rooman kirjallisuus

1852-66

Söderholm, Johan Albert (* 1827 † 1866), Rooman kirjallisuus

1866-69

Synnerberg, Carl (* 1837 † 1915), Rooman kirjallisuus

1885-88

Heikel, Ivar August (* 1861 † 1952), klassillinen filologia

1894-29

Nordström, Väinö Veikko (* 1864 † 1937), kreikkalainen ja roomalainen muinaistiede

1899-25

Hidén, Karl Julius (* 1867 † 1925), Rooman kirjallisuus

1911-20

Gummerus, Herman Gregorius (* 1877 † 1948), roomalainen filologia

1915-23

Heikel, Einar Immanuel (* 1885 † 1949), roomalainen filologia

Ruotsin kieli ja kirjallisuus , ks. Pohjoismainen filologia

Siveysoppi ja historia , ks. Filosofia

SLAAVILAINEN FILOLOGIA

Slaavilaisen filologian ylim. professori

Slaavilaisen filologian ylim. prof. virka per. 1898

1900-21

Mikkola, Jooseppi Julius (* 1866 † 1946), vars. prof. 21

Dosentit

1895-00

Mikkola, Jooseppi Julius (* 1866 † 1946), slaavilainen filologia

1910-27

Mansikka, Viljo Johannes (* 1884 † 1947), slaavilainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus

SOSIOLOGIA (JA USKONTOTIEDE)

Dosentit

1890-06

Westermarck, Edvard Alexander (* 1862 † 1939), sosiologia

1907-22

Karsten, Sigfrid Rafael (* 1879 † 1956), vertaileva uskontotiede

1910-27

Landtman, Gunnar (* 1878 † 1940), sosiologia

1914-23

Holsti, Eino Rudolf Waldemar (* 1881 † 1945), sosiologia

1915-26

Holmberg (Harva), Uno Nils Oskar (* 1882 † 1949), suomalainen ja ugrilainen uskonnontutkimus

SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDENTUTKIMUS

Suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen professori

Virka perustettiin 1908

1908-28

Krohn, Kaarle Leopold (* 1863 † 1933)

Henkilökoht. ylim. prof.

1898-08

Krohn, Kaarle Leopold (* 1863 † 1933), suomal. ja vert. kansanrunoudentutkimus


Dosentit

1888-98

Krohn, Kaarle Leopold (* 1863 † 1933), suom. ja vert. kansanrunoudentutkimus

1899-18

Niemi, Aukusti Robert (* 1869 † 1931), suomal. kansanrunous ja kirjallisuus

1910-27

Mansikka, Viljo Johannes (* 1884 † 1947), slaavilainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus

1911-22

Aarne, Antti Amatus (* 1867 † 1925), suomal. ja vert. kansanrunoudentutkimus

1917-33

Salminen, Väinö William (* 1880 † 1947), suomalainen kansanrunoudentutkimus

SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE

1889-93

Heikel, Axel Olai (* 1851 † 1924), suomalainen kansatiede

1906-21

Sirelius, Uuno Taavi (* 1872 † 1929), suomalais-ugrilainen kansatiede

SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ARKEOLOGIA

Henkilökoht. ylim. prof.

1878-85

Aspelin, Johan Reinhold (* 1842 † 1915), pohjoismaiden arkeologia

1866-78

Freudenthal, Axel Olof (* 1836 † 1911), muinaispohjoismainen kieli ja muinaistiede

1910-26

Ailio, Julius Edvard (* 1872 † 1933), muinaistiede

SUOMEN KIELI (JA SEN SUKUKIELET)

Suomen kielen ja kirjallisuuden professori

Virka perustettiin 1850

1851-52

Castrén, Matthias Alexander (* 1813 † 1852)

1853-62

Lönnrot, Elias (* 1802 † 1884)

1863-88

Ahlqvist, August Engelbrekt (* 1826 † 1889)

1891-93

Genetz, Arvid Oskar Gustaf (* 1848 † 1915)

1893-29

Setälä, Emil Nestor (* 1864 † 1935)


Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Virka perustettiin 1892

1893-01

Genetz, Arvid Oskar Gustaf (* 1848 † 1915)

1904-19

Paasonen, Heikki (* 1865 † 1919)


Henkilökoht. ylim. professorit

1885-88

Krohn, Julius Leopold Fredrik (* 1835 † 1888), suomen kieli ja kirjallisuus

1909-20

Wichmann, Yrjö Jooseppi (* 1868 † 1932), suomalais-ugrilainen kielitiede

Suomalaisen filologian apulainen

Virka perustettiin 1913

1914-22

Ojansuu, Heikki August (* 1873 † 1923)


Dosentit

1811-13

Renvall, Gustaf (* 1781 † 1841), suomen kirjallisuus

1840-51

Castrén, Matthias Alexander (* 1813 † 1851), suomi ja muinaispohjoismaiset kielet

1859-63

Ahlqvist, Karl August Engelbrekt (* 1826 † 1889) suomalaiset kielet

1860-62

Corander, Henrik Konstantin (* 1814 † 1878), suomen kieli

1862-75

Krohn, Julius Leopold Fredrik (* 1835 † 1888), suomen kieli ja kirjallisuus

1869-71

Blomstedt, Oskar August Fritjof (* 1833 † 1871), suomen ja unkarin kieli

1877-78

Genetz, Arvid Oskar Gustaf (* 1848 † 1915), suomen kieli ja kirjallisuus

1887-93

Setälä, Emil Nestor (* 1864 † 1935), suomalais-ugrilainen kielitiede

1893-04

Paasonen, Heikki (* 1865 † 1919), suomalais-ugrilainen kielitiede

1897-09

Wichmann, Yrjö Jooseppi (* 1868 † 1932), suomen kieli ja kirjallisuus

1903-14

Ojansuu, Heikki August (* 1873 † 1923), suomen kieli ja kirjallisuus

1905-19

Karjalainen, Kustaa Fredrik (* 1871 † 1919), suomalais-ugrilainen kielentutkimus

1908-23

Tunkelo, Eemil Aukusti (* 1870 † 1953), suomen kieli

1914-29

Kettunen, Lauri Einari (* 1885 † 1963), suomen kieli


Suomen kielen lehtori

1829-38

Keckman, Carl Niklas (* 1793 † 1838)

1839-75

Gottlund, Carl Axel (* 1796 † 1875)

1875-85

Krohn, Julius Leopold Fredrik (* 1835 † 1888)

1886-89

Porkka, Frans Woldemar (Volmari) (* 1854 † 1889)

1890-12

Cajander, Paul (Paavo) Emil (* 1846 † 1913)

1913-37

Manninen, Otto (* 1872 † 1950)


Ylim. lehtorit

1854-61

Borg, Carl Gustaf (* 1823 † 1895), suomen kieli

1881-09

Almberg (Jalava), Anton Fredrik (* 1846 † 1909), unkarin kieli


TAIDEHISTORIA

Henkilökoht. ylim. professori

1897-20

Tikkanen, Johan Jakob (* 1857 † 1930), taidehistoria


Dosentit

1910-29

Laurila, Kaarle Sanfrid (* 1876 † 1947), taidefilosofia

1911-30

Öhman, Rudolf Hjalmar (* 1872 † 1930), taidehistoria

1916-27

Okkonen, Onni (* 1886 † 1962), taiteen historia ja teoria


Uskontotiede , ks.Sosiologia

VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS

Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori

Virka perustettiin 1841, lakkautettiin 1919

1841-53

Grot, Jakob (* 1812 † 1893)

1853-62

Baranovski, Stefan (* 1818 † 1890)

1862-67

Akiander, Matthias (* 1802 † 1871)

1868-89

Nordqvist, Arvid Frithiof (* 1828 † 1889)

1893-96

Semenoff, Viktor (* 1858 † 1919)

1897-11

Mandelstam, Josef (* 1846 † 1911)

1913-19

Arabashin, Konstantin (* 1866 † 1929)

Venäjän kielen ja kirjallisuuden ylim. professori

1830-43

Solovjeff, Sergei (* 1796 † 1857)

Dosentti

1816-25

Ehrström, Erik Gustaf (* 1791 † 1835), venäjän historia ja kirjallisuus

Venäjän kielen lehtori

1812-16

Manitseff, Michail (* †)

1816-25

Ehrström, Erik Gustaf (* 1791 † 1935)

1826-35

Geitlin, Gabriel (* 1804 † 1871)

1836-53

Akiander, Matthias (* 1802 † 1871)

1854-60

Cairenius, Isak Leonard (* 1823 † 1860)

1861-68

Nordqvist, Arvid Frithiof (* 1828 † 1889)

1871-83

Martinson, Fabian Ludvig (* 1821 † 1896)

1885-03

Brotherus, Carl Gottfrid (* 1836 † 1903)

1903-39

von Schoultz, Oskar (* 1872 † 1947), vt. lehtori 03-17, vakinainen 17-39


Venäjän kielen ylim. lehtorit

1871-74

Palander, Edvard Wilhelm (* 1845 † 1914)

1899-02

Igelström, Andrej (* 1860 † 1927)

1903-18

Smirnoff, Wladimir (* 1876 † 1952)


Ylimääräiset lehtorit

1871-90

Dahlbeck, Sven Petter (* 1822 † 1890), kauppatieteet

   
  Etusivulle