Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917Matrikkeli:
(pdf-tiedostoja)
A - G
H - O
P -
Viranhaltijaluettelot
Tutkinto- ja oppiarvolyhenteitä
Lyhenteet ja kunniamerkit
Huomautukset ja lisäykset

ESIPUHE

Helsingin yliopiston perustamisen juhlavuoden 1990 läheneminen käynnisti 1980-luvun puolimaissa laajan hankkeen ylipiston opettajia ja opiskelijoita koskevien matrikkelien uudelleen julkaisemiseksi. Projekti kuitenkin myöhästyi juhlavuodesta pahasti, sillä vasta 1997 julkaistiin kaudelta 1918-1996 uusi professorimatrikkeli ja sekin julkaisutietojen osalta vahvasti supistettuna. Tämän kirjoittaja toimitti sitten laajan luettelon yliopiston opettajista ja virkamiehistä 1640-2000. Tämä vuoden 2001 alussa ilmestynyt julkaisu on sinänsä hyödyllinen, mutta kuitenkin niukka korvike perinteiselle yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkelille.

Rapautunut alkuperäinen projekti sai tavallaan uuden elvytysruiskeen yliopiston ulkopuolelta, kun Professoriliitto julkaisi laatimani koko maan professorimatrikkelin painettuna 2000. Helsingin yliopiston Ruotsin ja Venäjän ajan professorit olivat siinä tuolloin mukana vielä pelkkänä luettelona, mutta maaliskuussa 2004 ilmestyneellä CD-levyllä heidät esitellään tavanomaisin matrikkelitiedoin. Kun yliopiston vanhan ajanjakson 1640-1917 professoreista oli saatu kootuksi uusi matrikkeli, oli itse asiassa jo verraten helppo tehdä lisäkierros ja tehdä suppeampi matrikkeli, jossa ovat mukana myös yliopiston muut opettajat ja virkamiehet mainitulta ajanjaksolta..

Levykkeelle tietokannaksi koottu Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917 sisältää esipuheen, tiedot käytetyistä lyhenteistä sekä kolmantena osiona viranhaltijaluettelot. Varsinaiset matrikkelitiedot koskevat hiukan alle 1000 henkilöä ja ovat aakkosjärjestyksessä kolmessa ryhmässä (A-G, H-O, P-Ö). Henkilötiedot on koottu lähinnä Tengströmin, Renvallin, Carpelan-Tudeerin ja Sola-Tudeerin yliopistomatrikkeleista käyttämällä tarpeen vaatiessa apuna myös muita matrikkeleita ja henkilöhistoriallisia tietolähteitä. Yliopiston varhaishistoriaan perehtynyt teologian tohtori Jussi Nuorteva on ystävällisesti antanut käyttööni keräämiään tietoja Turun akatemian kieli- ja harjoitusmestareista. Uuden ylioppilasmatrikkelin 1640-1852 toimittaja, maisteri Yrjö Kotivuori on myös antanut käyttööni keräämiään uusia tietoja. Tällä on jonkin verran saatu täytetyksi aukkoja, joita lähdeaineistojen tuhojen takia on runsaimmin 1600- ja 1700-lukujen tiedoissa. Venäjänkaudelta on erinomaista Carpelan-Tudeerin matrikkelia tarvinnut täydentää vain matrikkelihenkilöiden perheenjäseniä koskevien tietojen osalta. Vaivalloisimpia tapauksia joudutaan selvittämään vielä tämänkin jälkeen.

Matrikkelihenkilöiden julkaisutoiminta on kuvattu yleispiirtein. Usein on pantu vain viittaus Carpelan-Tudeerin ja Sola-Tudeerin matrikkeleiden vastaaviin sivuihin (lyhenteet CT ja ST). Turun akatemian ajan osalta on paljon käytetty viittauksia Jorma Vallinkosken laatimiin väitöskirjaluetteloihin (lyhenne JV).


Järvenpäässä pääsiäisenä 2004

Veli-Matti Autio