University of Helsinki Faculty of XXX
 

Keskusarkisto

Valinnat:

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33 (PL 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22390 (toimisto)
Sähköposti:
hy-arkki@helsinki.fi

Matrikkelit

Kuva

Tälle sivulle on keskitetty erilaisia, Helsingin yliopiston opiskelijoita sekä virkamies- ja opettajakuntaa koskevia matrikkeliaineistoja. Ne on jaoteltu toisaalta alkuperäisaineistoista digitoituihin ja toisaalta lähdeaineistosta koottuihin matrikkeleihin. Alkuperäisaineistosta digitoituihin kuuluvat Ylioppilasmatrikkelit 1817-1901 ja 1902 -1907, jotka ovat tulos keskusarkiston ja Mikkelin mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen yhteisprojektista. Näiden lisäksi on digitoitu kaksi muuta matrikkelia eli fyysis-matemaattisen ja historiallis-kielitieteellisen osastojen tutkintoluettelot. Näiden jatkoksi pyritään digitoimaan muidenkin tiedekuntien tutkintoluetteloita viime vuosisadan alkuvuosiin saakka.

Lähdeaineistoista koottuja matrikkeleita ovat Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, joka on Yrjö Kotivuoren kokoama, kesällä 2009 keskusarkiston hoidettavaksi siirtynyt matrikkeli.
Näiden lisäksi esillä ovat Professorimatrikkeli 1640-1917 ja Helsingin yliopiston professori- ja virkamieskuntaa esittelevä matrikkeli sekä Helsingin yliopiston kaatuneet-matrikkeli
Nyt esillä olevassa aineistossa havaitut puutteet tai virheet pyydetään osoittamaan keskusarkistolle.

Matrikkelit
Alkuperäisaineistosta digitoidut matrikkelit
Lähdeaineistoihin perustuvat matrikkelit

 

Päivitetty 6.9.2016