University of Helsinki Faculty of XXX
 

Keskusarkisto

Valinnat:

Muu aineisto

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33 (PL 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22390 (toimisto)
Sähköposti:
hy-arkki@helsinki.fi

Arkistot

Kuva: Jouni Nikula

Asiakirjat ja arkistot

Yliopiston keskusarkistossa säilytetään Helsingin yliopiston ja sen edeltäjien Keisarillisen
Aleksanterin-yliopiston ja Turun akatemian arkistoja sekä muita yliopiston toimintaan liittyviä,
historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaita asiakirjoja ja aineistoja. Arkistoaineistot alkavat
Turun akatemian perustamisesta, vuodesta 1640, ja ulottuvat 1990-luvulle. Arkistoaineistojen
yhteismäärä on noin kaksi hyllykilometriä. Keskeisen osan arkistoaineistoista muodostavat
yliopistohallinnon, sen eri toimielimien ja yksiköiden asiakirjat ja aineistot. Yliopistohallinnon
virallisasiakirjojen lisäksi keskusarkistossa on myös tutkimus- ja opetustoimintaan liittyviä
asiakirjoja ja aineistoja, yliopistoon liittyvienorganisaatioiden arkistoja sekä yksityisarkistoja.
Pääosa etenkin vanhemmista asiakirjoista on hallinnollisia ja taloudellisia. Asiakirjat käsittävät virka-arkistoille tyypillisiä diaareita, matrikkeleita, luetteloita, pöytäkirjoja, kirjetaltioita ja -konsepteja, saapuneita kirjeitä ja anomuksia, kirjeenvaihtoa ja talousasiakirjoja. Tästä hallinto- ja talouspainotteisuudesta huolimatta asiakirjoissa on runsaasti henkilöhistoriallisesti arvokkaita tietoja yliopiston opettajista, virkamiehistä ja ylioppilaista. Eniten tietoja on luonnollisesti yliopiston viranhaltijoista ja heidän toiminnastaan. Ylioppilaista on kirjoittautumistietojen lisäksi tietoja heidän opintosuorituksistaan ja tutkinnoistaan sekä mm. mahdollisista apurahoista ja stipendeistä.
Virallisasiakirjojen usein varsin suppeita tietoja voivat täydentää julkaistujen asiakirjojen tiedot.