Helsingin yliopiston keskusarkisto
ARKISTONKUVAILULEHTI


 


Arkisto:

Jaakko Suolahden arkisto

Aikarajat:

1946–1980.
Aineistojen määrä: 9 yksikköä, 0,73 hyllymetriä.
Aineistojen omistussuhteet: Aineistot ovat Helsingin yliopiston omaisuutta.
Aineistojen provenienssi: Professorinrouva Riitta Suolahti siirsi 2005 yleisen (erit. antiikin) historian professori Jaakko Suolahden (1918– 1987, professorina 1960–1981) asiakirja-aineistot ja yliopiston historian laitos 2011 professori Suolahden opetus- ja kuva-aineistot keskusarkistolle.
Aineistojen käyttöoikeus: Aineistojen käyttö on vapaa, ja ne ovat käytettävissä yliopiston keskusarkistossa. Pääsääntönä on, ettei aineistoja lainata.
Arkiston sisällys: Arkisto käsittää kohdehenkilön opetus- ja tutkimustyöhön sekä muuhun toimintaan liittyviä aineistoja, opetus- ja kuva-aineistot (lähinnä luentoihin liittyvät diakuvat) muodostavat määrällisesti suurimman aineistoryhmän.
Järjestämistoimenpiteet: Luovutetuista aineistoista on seulottu yliopistohallinnon (historiallis-kielitieteellinen osasto ja suuri konsistori) kokousaineistot paitsi näytteenä säilytettyä vuotta 1977. Arkistosta on laadittu arkistoluettelo, asiakirjat on siirretty arkistokoteloihin, diakuvat (lasi-, muovi- ja pahvikehyksiä) siirretty esityskoteloista diataskuihin. Arkisto on järjestetty ja luetteloitu 2012.
 

Takaisin arkistonmuodostajaluetteloon