University of Helsinki Faculty of XXX
 

Keskusarkisto

Valinnat:

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33 (PL 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22390 (toimisto)
Sähköposti:
hy-arkki@helsinki.fi

Tervetuloa!

sinetti

Yliopiston keskusarkisto toimii yliopiston asiakirjojen ja aineistojen historiallisena keskusarkistona.

Keskusarkisto vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien eli historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen säilyttämisestä ja hoitamisesta, näitä koskevasta tieto- ja tutkijapalvelusta sekä keskeisten asiakirjojen ja aineistojen mikrokuvauksesta ja
konservoinnista.

Keskusarkisto myös ohjaa ja valvoo yliopiston arkistotointa ja antaa tätä koskevia ohjeita ja neuvoja.

 

Ajankohtaista:

    Arkisto ja kirjaamo suljettu 13.4.2017

    Ylioppilasmatrikkeliden osoite on muuttunut