Kontaktuppgifter

Kemiska Institutionen
Laboratoriet för svenskspråkig undervisning
Helsingfors Unviersitet
A.I. Virtanens plats 1
PB 55
FI-00014 Helsingfors Universitet
FINLAND

Laboratoriets förman
Prof. Dage Sundholm
Tel. +358-(0)2941 50176
email sundholm(at)
chem.helsinki.fi
Alma-intranet Alma-intranet

Välkommen till laboratoriet för svenskspråkig undervisning

Laboratoriet erbjuder under de tre första läsåren svenskspråkig undervisning för kandidatexamen i naturvetenskap för de svenskspråkiga studerandena. Under de fördjupade studierna för magisterexamen i kemi kan studerandena välja mellan inriktningsalternativen analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, polymerkemi, radiokemi eller alternativet lärare i grund- eller mellanstadieskolor. För inriktningsalternativen fysikalisk kemi och organisk kemi ges en del av den fördjupade undervisningen också på svenska. Vid laboratoriet för svenskspråkig undervisning kan pro gradu -avhandlingar göras inom inriktningsalternativen fysikalisk, organisk och analytisk kemi.