Helsingfors universitet Suomeksi På svenska In English
Universitetets hemsida Kemiska institutionen
 

Kemiska institutionen

Om fakulteten:

Borde jag bli kemilärare?

Kemilärarutbildningen är ett utmärkt val för dig som är intresserade av både kemi och undervisning samt av att jobba med människor. Arbete som kemilärare är utmanande, kreativt och intressant.

Lärare i kemi har god prognos inför anställning. Motiverade och kunniga lärare behövs!

Ämneslärarutbildningen ger en bred pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och läroanstalt (grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalt, yrkeshögskolor, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut). Ämneslärare arbetar till viss del även inom administration och som forskare, journalister eller utbildare i företag.

Vid Helsingfors universitets kemiska institution kan du studera till en yrkeskunnig lärare i kemi. Utbildningen tar i medeltal fem år.

Studiernas innehåll

Utbildningen till kemilärare består av studier i kemi, studier i ett annat undervisningsämne, pedagogiska studier och övriga studier (t ex obligatoriska språk- och it-studier).

Grundexamen består av den treåriga kandidatexamen (lägre högskoleexamen) och tvååriga magisterexamen (högre högskoleexamen). Nya studeranden får studierätt till båda examen och blir först kandidater i naturvetenskap (NaK) och sedan filosofie magister (FM).

Studierna i kemi innehåller olika delområden av kemi, medräknat kurser i undervisning av kemi. Till studierna hör även en pro gradu -avhandling som skall beröra kemiundervisning.

Som det andra undervisningsämnet har kemilärare ofta biologi, fysik eller matematik men även andra ämnen är möjliga. Typiska ämneskombinationer är kemi-biologi, kemi-fysik, kemi-hushållskunskap, kemi-matematik, kemi-hälsolära och kemi-datakunskap. I resten av Europa är biologi oftast det andra ämnet för kemilärare.

De pedagogiska studierna består av 25 studiepoäng grundstudier och 35 studiepoäng ämnesstudie, inklusive handledd auskultering . Studierna ordnas av institutionen för lärarstudier vid Helsingfors universitet.

Utexaminerade kemilärare kan även fortsätta med sina studier till filosofie licensiat (fil.lic) och filosofie doktor(fil. dr.).

Studiernas mål

Kemilärarstudiernas mål är att utbilda forskande kemilärare med goda färdigheter i undervisningsämnet.

En forskande kemilärare

  • är kunnig och inspirerande
  • är expert i undervisning och inlärning av kemi
  • följer tidningar, nyheter, litteratur och forskningsdata om kemi och dess undervisning
  • kan tillämpa, analysera, bedöma och skapa kunskap om kemi och dess undervisning
  • iakttar elevernas tänkande, kunskaper och attityder mot kemi
  • deltar i föreläsningar och diskussionsmöten om kemi