Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 

Radiokemian laboratorio

Valikko

Yhteystiedot:

Kanslia:
A.I.Virtasen aukio 1 (PL 55)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02 941 50120

Tutkimus radiokemian laboratoriossa

Radiokemian laboratorion tutkimus on pääosin soveltavaa ja sen päätarkoitus on palvella suomalaisia ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia tarpeita radioaktiivisten aineiden kemian tietämyksen ja käytön alueella. Laboratorion suurimmat projektit liittyvät ydinjätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. Käytetyn ydinpolttoaineen kallioperään tapahtuvan loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden selvittämiseksi laboratoriossa tutkitaan radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista kallioperässä.

Radiokemian laboratoriossa on myös kehitetty suuri joukko epäorgaanisia ioninvaihtimia radionuklidien selektiiviseen erottamiseen ydinjäteliuoksista. Kolmea kehitettyä vaihdinta tuotetaan teollisessa mittakaavassa ja käytetään useilla ydinlaitoksilla ympäri maailman. 1990-luvun lopulla laboratorioon asennettiin syklotroni, jolla on pääosin tuotettu lyhytikäisiä positroniemittereitä 18F:a ja 11C:ä. Laboratoriossa tutkitaan näillä radionuklideilla leimattuja radiolääkeaineita käytettäväksi lääketieteelliseen diagnostiikkaan, tutkimukseen ja lääkeainekehittelyyn.

Vanhin radiokemian tutkimussuunta on ympäristön radioaktiivisuuden tutkimus, joka alkoi jo 1960-luvun alussa akateemikko Jorma K. Miettisen johdolla. Siitä lähtien laboratoriossa on tutkittu ydinasekokeista ja Tsernobylin onnettomuudesta syntyneistä laskeumista peräisin olevien radionuklidien sekä luonnon radionuklidien käyttäytymistä ympäristössä ja ravintoketjuissa. Analyyttisten menetelmien kehittäminen radionuklidien erottamiseen eri matriiseista on aina ollut radiokemian päätutkimusalueita. Laboratoriossa on myös harjoitettu säteilykemian tutkimusta 1960-luvun lopulta alkaen

Radiokemian laboratorion julkaisuluettelo: Julkaisut 1961-2011

Tarkempaa tietoa radiokemian tutkimuksesta saa vuosikertomuksista ja projektien kotisivuilta.

Laboratorion vuosikertomus 2009-2011