Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 

Radiokemian laboratorio

valikko

Yhteystiedot:

Kanslia:
A.I.Virtasen aukio 1 (PL 55)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02 941 50120

Opiskelu radiokemian laboratoriossa


RADIOKEMIAN MAISTERIOHJELMA

Radiokemian maisteriopinnot aloitetaan syyslukukaudella suorittamalla Radiokemian perusteet-kurssi. Tämän jälkeen suoritetaan samana syksynä radiokemian syventäviin opintoihin kuuluvat Säteilysuojelu ja Radiokemian perustyöt. Seuraavalla kevätlukukaudella suoritetaan Ydinspektrometria sekä Radionuklidien kemia ja analytiikka – kurssit, joilla opetetaan radiokemian keskeinen sisältö. Näiden ohessa ja jälkeen suoritetaan 3-4 radiokemian valinnaista kurssia. Useimpiin kursseihin liittyy laboratorioharjoitustöitä. Radiokemian syventävillä kursseilla hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo 80 % :lla luentokerroista. Radiokemian jatkotyöt tehdään toisen vuoden syksyllä, jonka jälkeen voidaan aloittaa pro gradu -tutkielma. Opinnot päättää lopputentti. Muut opinnot (37 op) suositellaan aloitettavaksi heti ensimmäisenä syksynä radiokemian opintojen rinnalla. Opiskelija esittelee pro gradu -tutkielmansa sen loppuvaiheessa radiokemian tutkijaseminaarissa.

TUTKINTOVAATIMUKSET

Pakolliset opinnot

Kurssinro   Opintopisteet
55727 Radiokemian perusteet 4 OP
55722 Säteilysuojelu 2 OP
55728 Radiokemian perustyöt 4 OP
55733 Radionuklidien kemian ja analytiikka 7 OP
55731 Ydinspektrometria 7 OP
55751 Radiokemian jatkotyöt 3 OP
55706 Säteilysuojelusta vastaavan johtajan pätevyys -tentti 1 OP
50138 Pro gradu -tutkielma 40 OP
55754 Lopputentti 7 OP
50039 Kypsyysnäyte  
Yhteensä 75 OP

Vaihtoehtoiset opinnot

Jos Radiokemian perusteet-kurssi sisältyy kandidaatin tutkintoon, vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan vähintään 12 OP.

Kurssinro Opintopisteet
55735 Ympäristön radioaktiivisuus 3 OP
55782 Merkkiainetekniikka3 OP
55742 Radiolääkeaineiden valmistus ja käyttö 3 OP
55732 Säteilykemia 3 OP
55741 Ydinpolttoainekierron kemia 3 OP
55745 Ydinpolttoaineen loppusijoituksen kemia 3 OP
55720 Luonnon radioaktiiviset hajoamissarjat ympäristötutkimuksessa 3 OP
55761 Ilmakehän radioaktiivisuus 3 OP
55705 Experimental course on radionuclide prodution 3 OP

Viimeisimmät tiedot löydät Helsingin Yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta