Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 

Radiokemian laboratorio

Valikko

Yhteystiedot:

Kanslia:
A.I.Virtasen aukio 1 (PL 55)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02 941 50120

Tule opiskelemaan radiokemiaa!


Helsingin yliopiston Kemian laitoksella on Suomen ainoa radiokemian yksikkö, jossa voi opiskella radiokemian maisteriksi. Radiokemian maisteriohjelma on maailman mitassakin ainutlaatuisen laaja ja vain harvassa maassa voi saada yhtä perusteellisen radiokemian koulutuksen kuin Suomessa. Radiokemiaa voivat tulla opiskelemaan myös muissa Suomen korkeakouluissa kemian kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija.

Radiokemian opinnoissa opitaan:

 • Radioaktiivisuuden ja säteilyn perusteita
 • Säteilysuojelua
 • Säteilyn havaitsemista ja mittaamista
 • Radioaktiivisten aineiden kemiaa ja analytiikkaa
 • Ympäristön radioaktiivisuutta ja radioekologiaa
 • Radiolääkeaineiden valmistusta ja käyttöä
 • Ydinpolttoainekierron kemiaa
 • Säteilykemiaa
 • Merkkiainetekniikkaa

Valikoima on siis varsin laaja. Tarkemmat tiedot kursseista löydät Opiskelu-sivuilta löytyvistä tutkintovaatimuksista. Voit erikoistua jollekin radiokemian erikoisalueella valitsemalla itsellesi sopivia kursseja ja gradutyössäsi, joka tehdään jossakin Radiokemian laboratorion tutkimusryhmässä, jotka toimivat seuraavilla aloilla:

 • Ydinvoimalaitosten käytetystä polttoaineesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen ja pidättyminen kallio- ja maaperässä
 • Ydinjäteliuosten puhdistusmenetelmien kehittäminen käyttäen hyväksi selektiivisiä epäorgaanisia ioninvaihtimia
 • Ympäristön radioaktiivisuustutkimukset
 • Radiolääkeainekemia

henkilokunta Radiokemian laboratorion opiskelijoita laboratorion 50-vuotisjuhlissa kesällä 2012. Kuva Seppo Kaksonen.

Radiokemiasta valmistuvat maisterit ovat sijoittuneet hyvin työmarkkinoille. Tärkeimpiä työllistäviä aloja ovat olleet:

 • Ydinjätteen loppusijoittamiseen liittyvät tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtävät (Helsingin yliopisto, ydinvoimateollisuus, Säteilyturvakeskus ym.)
 • Ympäristön tutkimus ja seuranta (Helsingin yliopisto, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos ym.)
 • Radiolääkeaineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät tehtävät (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, sairaalat, radiolääkeaineteollisuus)
 • Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät kansainvälisissä organisaatioissa (Kansainvälinen Atomienergiajärjestö, ydinasekieltoa valvova CTBTO, Euratom)

Miksi siis aloittaisit radiokemian opiskelun Helsingin yliopiston Kemian laitoksella? Siihen sinulla on monta hyvää syytä:

 • Radiokemistien työmarkkinat ovat erittäin hyvät. Vuosittain valmistuu 4-5 maisteria eikä heillä ole ollut vaikeuksia työn saannissa. Päinvastoin, on ollut jopa vaikeaa löytää radiokemistejä kaikkiin tehtäviin.
 • Saat hyvää ja yksilöllistä opetusta radiokemian maisterikursseilla, joissa osanottajamäärä on yleensä 5-10 opiskelijaa.
 • Saat varmasti palkallisen kesäharjoittelupaikan vähintään kerran opintojesi aikana, todennäköisesti useamminkin.
 • Saat apurahan gradutyöhösi.
 • Saat ilmaiset radiokemian oppikirjat.
 • Saat aktiivista apua työpaikan hankinnassa opintojesi päätyttyä.
 • Saat hyvät mahdollisuudet tohtoriopintoihin sekä Radiokemian laboratoriossa että ulkomailla. Suomessa koulutetut radiokemian maisterit ovat etulyöntiasemassa hakeutuessaan tohtoriopintoihin useimmissa muissa maissa ja kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa, koska heillä on erittäin vankka pohja radiokemiassa.

Tervetuloa opiskelemaan radiokemiaa!
Jukka Lehto
radiokemian professori
p. 19150141, jukka.lehto@helsinki.fi