Helsingin yliopisto Suomeksi In English
Helsingin yliopisto kemian laitos
 
Kiinteän tilan spektroskopian ja fotokemian tutkimusryhmä
Sivujen sisällys:
Yhteystiedot:
 Fysikaalisen kemian laboratorio,
Kemian laitos,
Helsingin yliopisto
PL 55 (A.I.Virtasen aukio 1),
00014 Helsingin yliopisto

Fax: (09) 19150279


7. ICLTC järjestetään 24.–29.8.2008 Helsingissä
 Kiinteän tilan spektroskopian ja fotokemian tutkimusryhmä järjestää elokuussa 2008 seitsemännen kansainvälisen ICLTC (International Conference of Low Temperature Chemistry) konferenssin, jossa käsitellään kemiallisten prosessien tutkimusta olosuhteissa, joissa kokeissa käytettävät lämpötilat ovat lähellä absoluuttista lämpötilaa. Konferenssissa käsitellään mm. alhaisten lämpötilojen dynamiikkaa, jäitä ja niiden ilmakehän kemiaa, klustereita ja molekyylisuihkuja sekä näissä olisuhteissa tutkittavien kohteiden teoreettisia simulaatioita ja laskentaa.

Konferenssin kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.helsinki.fi/kemia/ICLTC-2008.

Muurahaishapon isomerisaatiojulkaisumme PCCP:n kansijuttuna
 Muurahaishapon isomerisaatioreaktion tutkimuksemme alhaisten lämpötilojen paravetymatriisissa pääsi marraskuussa PCCP:n kansikuvajutuksi. Julkaisu ja siihen liittyvä kansikuva löytyvät PCCP:n www-sivuilta.

High-energy conformer of formic acid in solid hydrogen: conformational change promoted by host excitation

Kseniya Marushkevich, Leonid Khriachtchev and Markku Räsänen
Phys. Chem. Chem. Phys. 9 (2007) 5748-5751.

Abstract:
Conformers of formic acid (FA) are studied by IR spectroscopy in solid hydrogen. The higher-energy cis -FA conformer is prepared by vibrational excitation of the ground-state trans -FA conformer. The quantum yield of the trans to cis conformational process in solid hydrogen appears about two orders of magnitude smaller than in solid argon, which is explained by efficient coupling of the vibrationally excited trans form with the host vibrations deactivating the conformational change. The trans to cis conformational process is efficiently promoted by excitation of the hydrogen-matrix rovibrational transitions (host excitation), which confirms the strong coupling between vibrations of the host and embedded molecule. These results demonstrate a unique process of conformational reorganization mediated by vibrational excitation of the host. The tunneling decay of the cis -FA monomer in solid hydrogen is found to be 4 times faster than in solid argon but 30 times slower than in solid neon, and this is discussed in terms of the matrix solvation effect.


Mukana "Laskennallinen molekyylitutkimuksen" huippuyksikössä

CoE_logoKiinteän tilan spektroskopian ja fotokemian tutkimusryhmä on yksi viidestä Kumpulan kampukselle sijoittuvasta tutkimusryhmästä, jotka yhdessä muodostavat Suomen Akatemian nimittämän Laskennallisen molekyylitutkimuksen huippuyksikön 2006-2011. Huippuyksikkö kokoaa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen laskennalliset ja teoreettiset molekyylitutkijat yhteen yhteisten tutkimuskohteitten pariin. Huippuyksikön tutkimuslinjauksia ovat uudenlaisten teoreettisten ja laskennallisten menetelmien kehittäminen ja soveltaminen. Tutkimustyö kohdistuu lisäksi uusia molekyylien sekä nanoklustereiden muodostumismekanismien ja niitä kontrolloivien lainalaisuuksien selvittämiseen laskennallisin keinoin. Huippuyksikkö toteuttaa atomien ja pienten molekyylien välisten reaktioiden monitasoista mallintamista sekä tutkii laajojen systeemien kvanttikemiaa. Huippuyksikkö tarjoaa myös valtakunnallisesti merkittävän laskennallisen ja teoreettisen kemian koulutusyksikön yliopistolliseen perus- ja jatkokoulutukseen sekä tohtorin väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön.

Huippuyksikön omat www-sivut löytyvät osoitteesta http://www.chem.helsinki.fi/Research/CMS.