What can be measured - An overview to experimental methods (554025, 10 op.)
Fysikaalisen kemian kurssi, lukuvuosi 2011

Perustiedot | In English

Perustiedot

Kurssi What can be measured - An overview to experimental methods on valinnainen kurssi NOCCAP/MoMoNano-opiskelijoille. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä ja se koostuu kurssista Experimental techniques in chemistry (3 op.) ja kuudesta jatkotyöstä (7 op.).

Mittausmenetelmät ja niiden kohteet kurssilla ovat massaspektroskopia, erilaiset absorptio- ja emissiospektroskopiat sekä aikaerotteiset mittaukset sovellettuna reaktioseoksiin ja näytteisiin eri faaseissa. Mukana on myös esimerkkejä kemiallisista mittauskohteista.

Kurssi Experimental techniques in chemistry alkaa 21.9.2011 kemian laitoksen salissa A121 klo 12:15. Aloituspäivä on muuttunut johtuen MoMoNano-oppilaiden Göteborgin kurssista. Lisätietoja kurssista ja jatkotöiden suorittamisesta antaa Raimo Timonen (rtimonen@mappi.helsinki.fi).

Huomio! 31.10.2011 ei ole luentoa. Sen sijaan pidetään luento 24.10.2011. Luentopäivät tästä eteenpäin ovat 10.10., 12.10, 17.10., 19.10., 24.10. ja 7.11.

Kurssikoe: 11.11.2011 klo 12-15 salissa A129 (tunnetaan nykyään myös nimellä CHE LS 2).

Uusintakoe: 29.11.2011 klo 14-17 salissa A110


Kurssimateriaali


Ylläpitäjä: Raimo Timonen (rtimonen@mappi.helsinki.fi)
http://www.helsinki.fi/momonano/

Fysikaalisen kemian laboratorio, Helsingin yliopisto

Päivitetty viimeksi 12. lokakuuta 2011.