Johdatus laskennalliseen kemiaan
Fysikaalisen kemian kurssi, syksy 2013

Ajankohtaista | Perustiedot | Luennot | Harjoitukset | Tietokoneharjoitukset | Palaute | In English

Esittely

Laskennallinen kemia on yhä tärkeämpi osa kemian opetusta ja tutkimusta. Kurssilla Johdatus laskennalliseen kemiaan käsitellään molekyylien ja pintojen uusimpia elektroniverholaskuja. Kemialliset sovellutukset ovat erityisesti esillä. Opettajien johdolla tehdyt tietokoneharjoitukset ovat oleellinen osa opetusta. Harjoitukset ovat pakollisia.

Luennoilla lähdetään liikkeelle perusteista, mutta fysikaalisen kemian Atomien ja molekyylien rakenne -kurssin oppimäärä oletetaan tunnetuksi. Johdatus laskennalliseen kemiaan on valinnainen aineopintoihin kuuluva kurssi. Kurssi kelpaa myös osaksi fysikaalisen kemian syventäviä opintoja, ja sen suorittamista suositellaan ennen mahdollista osallistumista Kvanttikemiaan.

Kurssilla käsitellään muun muassa Hartreen ja Fockin menetelmää, ryväsmenetelmää, häiriöteoreettisia menetelmiä ja tiheysfunktionaaliteoriaa. Tietokoneharjoituksissa tutkitaan molekyylien rakenteita, molekyylien värähtelyliikettä ja kemiallisten reaktioiden mallintamista.

Lyhyesti


Päivitetty viimeksi 26. elokuuta 2013.
Ylläpitäjä: Vesa Hänninen (vesa.hanninen@helsinki.fi)
Fysikaalisen kemian laboratorio, Helsingin yliopisto