Atomien ja molekyylien rakenne (Amor)
Fysikaalisen kemian kurssi, kevät 2015


Fysikaalisen kemian laboratorio, Helsingin yliopisto