Yksiköt

Analyyttinen kemia

Laboratorion painopistealueina ovat instrumentaaliset analyysitekniikat ja -menetelmät, niiden miniatyrisointi sekä tekniikoiden hyödyntäminen bio-, materiaali- ja ympäristötutkimuksessa.

Epäorgaaninen kemia

Laboratorio on keskittynyt materiaalikemiassa ohutkalvoihin ja nanomateriaaleihin. Synteettisessä kemiassa laboratorion painopiste on organometalliyhdisteissä ja katalyyteissä.

Fysikaalinen kemia

Fysikaalisen kemian laboratorion painopistealueet ovat molekyylispektroskopia, laskennallinen ja teoreettinen kemia sekä reaktiokinetiikka ja valokemia.

Orgaaninen kemia

Orgaanisen kemian laboratorion tutkimusaiheita ovat uusien lääkemolekyylien kehittely, rakenneanalytiikka ja biomolekyylien ominaisuudet. Synteesikemian kehittämisessä ovat tärkeällä sijalla vihreän kemian menetelmät.

Polymeerikemia

Polymeerikemian laboratorion keskeisiä tutkimusaiheita ovat uudet polymerointitekniikat, funktionaaliset ja amfifiiliset polymeerit, luonnon polymeerit sekä hybridi- ja nanomateriaalit.

Radiokemia

Radiokemian laboratorion päätehtävänä on tutkia radioaktiivisten aineiden kemiallista käyttäytymistä ja käyttöä sekä kouluttaa uusia radiokemistejä asiantuntijatehtäviin.

Ruotsinkielisen opetuksen laboratorio

Laboratorio tarjoaa ruotsinkielistä opetusta kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Siellä tehtävä tutkimustyö on keskittynyt molekyylien elektronirakenteiden laskentaan.

Kemian opettajankoulutus

Kemian opettajankoulutusyksikkö kouluttaa ammattitaitoisia kemian opettajia sekä opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin koko yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus on tutkimusperustaista.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN

VERIFIN toimii Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena sekä kehittää näytteenkäsittely- ja analysointimenetelmiä sopimuksessa mainituille kemiallisille yhdisteille.