Language selection University homepage In English
University of Helsinki

Koe-eläinkeskus

 

Eläinten terveystarkkailu

Koe-eläinkeskuksen terveystarkkailun suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa eläinlääkäri. Terveystarkkailun tarkoituksena on selvittää eläintilojen mikrobiologinen tila tutkittavien patogeenien osalta. Terveystarkkailu suunnitellaan yksilöllisesti kaikille mikrobiologisesti erillisille yksiköille kunkin yksikön käytön ja tarpeiden mukaan FELASAn (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) ohjeisiin ja suosituksiin pohjautuen (http://www.felasa.eu/recommendations.htm).

Koe-eläinkeskuksessa tehdään terveystarkkailut F-talon, Biokeskus 2:n ja Meilahden toimintayksiköiden barrieri- ja konventionaalitiloista neljä kertaa vuodessa. Yksiköissä olevista lajeista hiiret ja rotat kuuluvat terveystarkkailun piiriin. Kerran vuodessa tehdään nk. laaja testaus, jolloin lähetetään eläviä eläimiä terveystarkkailua suorittavaan laboratorioon. Muina kertoina lähetetään testattavaksi eläimistä otettuja näytteitä.

Alkionsiirrolla puhdistetuista hiirikannoista otetaan näytteitä ennen hiirten siirtämistä varsinaisiin eläintiloihin. Säännöllisen terveystarkkailun lisäksi tehdään tarvittavia tutkimuksia esimerkiksi ongelmatilanteissa tai muissa tilanteissa, jolloin tarvitaan lisää tietoa yksikön mikrobiologisesta tilasta.
Koe-eläinkeskuksen tilojen viimeisimmät terveystarkkailutiedot ovat koe-eläinkeskuksen Intranet-sivuilla (kirjautuminen vaatii yliopiston verkkotunnukset).