Language selection
University homepage In English
University of Helsinki

Koe-eläinkeskus

 

Eläinkoeluvat

Mikäli eläin käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin tutkimushankkeessa, jossa eläin kokee vähintään neulanpistoon verrattavaa haittaaa, on hankkeelle haettava hankelupa valtakunnalliselta hankelupalautakunnalta,(ELLA). Lupahakemuksessa kuvataan kokeen tarkoitus sekä muuntogeenieläinten kohdalla geenimuutoksen aiheuttama ilmiasumuutos ja siitä mahdollisesti johtuvien hyvinvointiongelmien huomioon ottaminen. Myös niillä ylläpidettävillä hiirikannoilla, joilla on hyvinvointiongelma, on oltava hankelupalautakunnan myöntämä lupa.

Lupahakemuskaavake ja ohjeet ELLA:n sivuilla.

Laissa hankkeella ja toimenpiteellä tarkoitetaan::

Hanke = työohjelma, jolla on määritelty tieteellinen tai opetuksellinen tavoite ja johon kuuluu vähintään yksi toimenpide.

Toimenpide = a) kaikenlainen eläimen käyttö koetarkoituksiin, muihin tieteellisiin tai opetustarkoituksiin siten, että eläimelle voi aiheutua vähintään hyvän eläinlääkintäkäytännön mukaisesti suoritetun neulanpiston aiheuttamaan tuntemukseen verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa; ja b) kaikki sellaiset toimet, joiden tarkoituksena tai todennäköisenä seurauksena on muuntogeenisen tai muun eläimen syntyminen tai kuoriutuminen tai muuntogeenisen eläinlinjan luominen ja ylläpito siten, että eläimille voi aiheutua a alakohdassa mainittua kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa; toimenpide alkaa yksittäisen eläimen kohdalla silloin, kun eläintä aletaan valmistella toimenpiteessä käytettäväksi, ja päättyy, kun havaintojen tekeminen elävästä eläimestä on lopetettu.