Language selection University homepage In English
University of Helsinki

Koe-eläinkeskus

 

Koe-eläinkeskuksen yleisesittely

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskus on Helsingin yliopiston tiedekuntien ja erillisten laitosten yhteinen palvelulaitos, jonka tehtävänä on:

  • Tuottaa ja hankkia koe-eläimiä tutkimus- ja opetuskäyttöön
  • Avustaa tutkijoita eläinkokeiden suunnittelussa ja suorittamisessa
  • Seurata ja valvoa alaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien ja muiden määräysten kehitystä ja ohjeistaa tutkijayhteisöjä niiden noudattamisessa
  • Huolehtia, että koe-eläinalan eettiset periaatteet toteutuvat Helsingin yliopistossa
  • Perehtyä koe-eläinten kasvatukseen ja hoitoon liittyviin menetelmiin ja seurata alan kehitystä ja edistää yhteistyötä alan laitosten kesken kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Edistää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja solmia koe-eläinten käyttöön liittyviä tutkimus- ja maksupalvelusopimuksia
  • Antaa ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta koe-eläintieteessä
  • Ohjeistaa ja antaa lausuntoja ja tutkimusapua koe-eläinten käyttöön liittyvissä kysymyksissä

Koe-eläinkeskuksen toimintayksiköt sijaitsevat Viikissä (F-talon toimintayksikkö, Viikin toimintayksikkö Biokeskus 3:ssa ja Suurten eläinten -toimintayksikkö Viikin tutkimustilan tiloissa) sekä Meilahdessa (H8-toimintayksikkö Biomedicumissa). Koe-eläinkeskus tarjoaa eri toimintayksilöissään asianmukaiset eläintilat hiirille, rotille, kaneille, hamsterille, marsuille, lampaille, sioille, siipikarjalle, kissoille ja koirille.

Koe-eläinkeskuksen intranet-sivut Flammassa