Yhteystiedot

Kehitysmaatutkimuksen oppiaine
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 24251
fax 02941 24255

Tilat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Valtiotieteellinen facebookissa

'f' Logo

Tervetuloa kehitysmaatutkimukseen!

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella opiskeltavan kehitysmaatutkimuksen ominaispiirteitä ovat ongelmakeskeisyys, moniperspektiivisyys ja monitieteisyys. Kehitysmaatutkimuksen pyrkimyksenä on kehitysmaiden ongelmien ymmärtäminen ja selittäminen sekä ratkaisumahdollisuuksien etsiminen.

Ongelmia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä historian ja nykypäivän kannalta. Maailmanlaajuinen näkökulma tuodaan yhteen kansallisen ja paikallisen kanssa. Kehitysmaatutkimuksessa hyödynnetään ja yhdistellään useiden eri tieteenalojen - erityisesti yhteiskuntatieteiden - teorioita ja menetelmiä.

Ajankohtaisia tapahtumia oppiaineessa