Käyttäymistieteiden laitoksen toiminta on päättynyt 1.1.2017

Käyttytymistieteellisen tiedekunnan organisoituessa uudelleen laitoksettomaksi kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi myös käyttäymistieteiden laitos yliopiston yksikkönä päättyi.

Organisaatiomuutoksessa laitoksen (IBS) toiminta jakautui kolmeen tiedekuntaan:

*) Kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivut julkaistaan tammikuussa.