Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Metropolitutkimusseminaarit

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelma järjestää kaksi kertaa vuodessa kevään ja syksyn aikana vaihtuvateemaisia Metropolialueen kaupunkitutkijoiden, -kehittäjien ja päättäjien yhteisiä metropolitutkimusseminaareja.

Kutsuseminaareissa esitellään ohjelman rahoittamien hankkeiden tuloksia sekä muita ajankohtaisia kaupunkitutkimuksen alan tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kuullaan puheenvuoroja kaupunkitutkimuksen alan asiantuntijoilta.

Mikäli olette kiinnostuneet osallistumaan seminaareihin voitte liittyä ohjelman sähköpostilistalle täällä.

 


Metropolitutkimusseminaari 25.11.2015

Syksyn Metropolitutkimusseminaari järjestettiin 25.11.2015 Vantaan kaupungintalolla Tikkurilassa teemalla 'Jakamistalous, kaupunkiaktivismi ja kaupunkilaiset'. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Vantaan kaupungin tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä.

Seminaarin esitysten kalvot ovat ladattavissa alta pdf-muodossa.


Ohjelma

Avaussanat:
talousjohtaja Patrik Marjamaa (Vantaan kaupunki)

Tuija Toivola (HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu): Sharing City - Metropolialue jakamistalouden edelläkävijä


Dosentti Mats Nylund (Yrkeshögskolan ARCADA): Jakamistalous: Urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto

Kommenttipuheenvuoro:
tutkimusjohtaja Teuvo Savikko (Espoon kaupunki)

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman vuoden 2015 opinnäytetyöpalkinto

Dosentti Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto) ja Maija Faehnle (Suomen ympäristökeskus): Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana

 


Metropolitutkimusseminaari 16.12.2014

Syksyn Metropolitutkimusseminaari järjestettiin16.12.2014 teemalla 'Metropolialueen kestävä kasvu:
Katsaus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman ensimmäiseen kauteen'
.

Seminaarin esitysten kalvot ovat ladattavissa alta pdf-muodossa:

Professori Kauko Viitanen ja tutkija Ari Laitala
(Aalto-yliopisto): Kohti innovatiivisia elinkaarimalleja


Tutkija Kaisa Schmidt-Thome (Aalto-yliopisto):
Urbaanin arjen laatureitit Kuninkaankolmion alueella


Tutkija Maria Salonen (Helsingin yliopisto):
Kestävää arkiliikkumista: Tapaustutkimus Kuninkaankolmion asukkaiden kulkutapapreferensseistä


Professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto):
Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma


Vararehtori Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulu):
Metropolibrändi: Metropolibrändin kehittäminen ja alueen toimijoiden merkitys

 


Metropolitutkimusseminaari 22.5.2014

Kevään Metropolitutkimusseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla torstaina 22.5. 2014 teemalla: Saavutettavuus, kaupunkirakenne ja ihmisten liikkuminen

Seminaarin ohjelma sekä esityskalvot löytyvät alta pdf-dokumentteina:


Seminaarin ohjelma

Dosentti Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa – avoimella datalla ja kansainvälisellä vertailulla ymmärrystä suunnittelun tueksi

Margus Tiru (University of Tartu):
Estimating Temporal Populations in Urban Environment with Mobile Positioning Data

Pekka Räty (Helsingin seudun liikenne):
Kommenttipuheenvuoro

Professori Harry Schulman (Helsingin yliopisto), 
Panu Söderström (Helsingin yliopisto) ja Mika Ristimäki (SYKE)
: Kansainvälinen vertailututkimus Helsingin kokoluokkaa olevien metropolialueiden alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä

Petteri Kosonen (Helsingin yliopisto):
Metropoli liikkeessä - ihmisten liikkuminen ja poikittaisliikenne pääkaupunkiseudulla


Metropolitutkimusseminaari 4.12.2013


Syksyn Metropolitutkimusseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona 4.12.2013. Seminaarin teeman oli Erilaistuva koulu.

Seminaarin ohjelma sekä esityskalvot löytyvät alta pdf-dokumentteina:

Seminaarin ohjelma.

Tutkijatohtori Venla Bernelius (Helsingin yliopisto):
Eriytyvät kaupunkikoulut: kaupunki- ja koulusegregaation yhteydet

Dosentti Janne Varjo & tutkija Mira Kalalahti (Helsingin yliopisto): Eriytyneet institutionaaliset kouluvalintatilat pääkaupunkiseudulla

Tutkija Sonja Kosunen (Helsingin yliopisto):
Koulujen maineet ja kaupunkilaisvanhempien toiveet

Prof. Bo Malmberg (Stockholms Universitet):
The Effects of School Choice: The Swedish Experience


Metropolitutkimusseminaari 5.6.2013

Kevään Metropolitutkimusseminaari teemalla Kestävä kaupunki järjestettiin Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen tiloissa Viikin ympäristötalossa keskiviikkona 5.6.2013.

Tilaisuudessa professori Atte Korhola (Helsingin yliopisto) käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupungeissa uusimman alan tutkimuksen valossa. Professori Korholan esitystä kommentoivat arkkitehti Robert Eriksson Espoon kaupunkisuunnitteluyksiköstä sekä Yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Tutkija Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto) esitteli saavutettavuuden mittaamistapoja Metropolialueella MetropAccess -hankkeessa. Lopuksi Helsingin yliopiston kaupunkihistorian emeritusprofessori Peter Clark esitteli toimittamaansa ’The Oxford Handbook of Cities in World History’ –teosta nostaen esille keskeisiä havaintoja eurooppa-laisista kaupungeista globaalissa kaupunkikehityksessä.

Seminaarin puhujien esityskalvot ovat ladattavissa pdf-muodossa tästä:

Atte Korhola (Helsingin yliopisto): Ilmastonmuutos ja kaupunkien rooli

Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
MetropAccess-hanke: Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa


Metropolitutkimusseminaari 18.12.2012

Syksyn Metropolitutkimusseminaari jäjestettiin Helsingin yliopistolla 18.12. teemalla "Kestävä kaupunki".

Seminaarikutsu ja ohjelma (pdf).

Seminaarin esitysten kalvot
:

Professori Jari Niemelä (Helsingin yliopisto): Kaupunkien ekologinen kestävyys

Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen (Helsingin kaupunki): Helsingin ympäristötavoitteet vuoteen 2050 (pdf, 2.37mt)

Professori Raimo Lovio (Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulu): Mitä kaupunkiliikenteen kehittämisoppia saamme nykyisistä sähköautoliikenteen kehittämishankkeista metropolialueella? (pdf, 2.85mt)

Metropolitutkimusseminaari 8.6.2012

Kevään 2012 metropolitutkimusseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla perjantaina 8.6.2012.

Seminaarissa esiteltiin muun muassa Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen yhteistyössä toteuttama "METROPOLIALUEEN TALOUS - Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin"-kirja (lataa pdf-klikkaamalla linkkiä). Kokoomateos on julkaistu kesäkuussa 2012 e-kirjana tietokeskuksen sarjassa.

Kirjasta on otettu myös pieni painos jonka jakelusta vastaa Helsingin kaupungin tietokeskus jolle mahdolliset tiedustelut kirjan saatavuudesta tulee osoittaa: http://www.hel.fi/hki/tieke/fi/Julkaisut

Laajan kaupunkitaloustieteen ajankohtaisimpiin kysymyksiin pureutuvan artikkelikokoelman ovat toimittaneet Helsingin yliopiston kaupunkitaloustieteen professori Heikki Loikkanen, Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) sekä Ilkka Susiluoto (Helsingin kaupungin tietokeskus).

Seminaarin jälkeen oli tarjolla mahdollisuus tutustua opastetusti Virka-gallerian "Pää ja sydän - Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina" –juhlanäyttelyyn.

Seminaarin ohjelma.

Seminaarin esityskalvot ovat ladattavissa pdf-muodossa;

Raine Hermans (TEKES): Osaamisvetoisen yritystoiminnan klusteroituminen – case: bioteollisuus

Petri Böckerman (Palkansaajien tutkimuslaitos): Kaupunkialueen työmarkkinat ja niiden dynamiikka

Lasse Oulasvirta (Tampereen yliopisto): Pääkaupunkien tehtävät ja rahoitus  

 

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011

Ajankohtaista tutkimustietoa metropolialueesta:
teemoina
kaupunkitalous ja segregaatio

 

Seminaarin ohjelma ja esitykset (pdf-muodossa):

Seminaarin ohjelma

Ylijohtaja Aki Kangasharju (VATT): Metropolit ja kilpailukyky

Tutkimusjohtaja  Antti Moisio (VATT): Metropolialueen hallintomallit -taloustutkimuksen näkökulmia

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä: Kommenttipuheenvuoro Kangasharjun ja Moision esityksiin

Professori Ian Gordon (London School of Economics): Mixed Communities versus Segregation? Linking Social Goals, Policies and Evidence

Tutkija Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA):  
Alueellisen eriytymisen kustannukset - Näkökulmia segregaatiokeskusteluun

 

Metropolitutkimusseminaari 12.4.2011

Hyvinvointi ja ympäristö, talous, kilpailukyky

Seminaarin ohjelma ja esitykset (pdf-muodossa)
:

Seminaarin ohjelma

Prof. Matti Kortteinen ja prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): Eriytymisestä Helsingin seudulla: uusi kehitysvaihe

Tutkija-kehittäjä Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu):
Monikulttuurisuus metropoleissa

Vararehtori Lauri Tuomi (Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu): Metropolialueen vetovoima kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden näkö-kulmasta

Prof. Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut

Prof. Peter Ache (Aalto yliopisto):
Helsinki Metropolitan Region Development from a European Perspective