Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Metropolialueen kaupunkitutkimusverkosto


Vuonna 1998 toimintansa aloittaneen Metropolialueen kaupunkitutkimusverkoston tavoitteena oli kehittää laaja-alaisesti kaupunkitutkimuksen yhteistyötä Helsingin metropolialueella. Verkoston muodostivat alunperin Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki, myöhemmin mukaan liittyivät Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu sekä Espoon, Lahden ja Vantaan kaupungit. Hankkeen ytimessä olivat verkoston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä rahoittamat viisivuotiset kaupunkitutkimusprofessuurit joita oli enimmillään yhtä aikaa yhdeksän Helsingin yliopistossa sekä Aalto-yliopistossa yhdessä.

Verkosto on projektina päättynyt vuonna 2010 ja kaikki nykyiset kaupunkiprofessuurit Helsingin yliopistolla ovat vakinaistettuja. Professorit johtavat omia tutkimusryhmiään ja tutkimushankkeitaan laitoksillaan, vastaavat kaupunkitutkimuksen opetuksesta ja toimivat laajasti kansainvälisten yhteistyöverkostojensa puitteissa.

Vuonna 2010 käynnistynyt Metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöohjelma jatkaa verkoston toimintaa kehittäen ja rahoittaen horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimusta ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.

Kaupunkitutkimusyhteistyötä jatkaa myös vuonna 2014 toimintansa aloittanut Kaupunkiakatemia.

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa kaupunkia kaikille. Menetelmänä on co-creation (yhteiskehittely) ja sen myötä perinteisen akateemisten oppiaineiden sekä kaupunkiorganisaation hallinnonalojen siiloutumisen murtaminen. Tavoitteena on tuoda yliopistotutkijat ja opiskelijat, kaupunkien päättäjät, kaupunkisuunnittelijat sekä virkamiehet ja asukkaat yhteen oppimaan toisiltaan käytännön tapausten ja ongelmien ratkomisen kautta.