Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Ajankohtaista


Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet Policy Brief-julkaisut ovat ilmestyneet

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman vuosina 2017-18 rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden Policy Brief-julkaisut ovat ilmestyneet. Julkaisut esittelevät hankkeiden tuloksia ja tuloksista johdettuja pääkaupunkiseudun kaupungeille suunnattuja politiikkasuosituksia sekä toimenpide-ehdotuksia.

Policy Brief-julkaisut käsittelevät laajaa kirjoa aiheita kestävyysmuutoksesta viheralueiden suunnitteluun, kotoutumisesta nuorten palveluihin ja osallistuvaan budjetointiin, saavuttavuudesta ja pyöräilystä kielettömien kaupunkikokemukseen, sosiaalisen median datan hyödyntämisestä stadionien elämysteollisuuteen ja korkean osaamisen yrityksiin sekä yhteistuotetun tiedon hyödyntämiseen kaupunkisuunnittelussa.

Punaisena lankana Policy Briefien läpi kulkee hankkeita yhdistävä tavoite tuottaa pääkaupunkiseudun kaupungeille uutta tutkimustietoa sekä uusia ratkaisuja tukemaan nopeasti kehittyvän pääkaupunkiseudun kestävää kasvua.

Policy Brief-julkaisut ovat luettavissa sekä ladattavissa osoitteessa: http://metropolitutkimus.fi

Julkaisut:

Lisätietoja antavat hankkeiden yhteyshenkilöt, joiden yhteystiedot löytyvät julkaisuista.

Enemmän tietoa tutkimus- ja kehittämishankkeista ohjelman verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/hankkeet/

Julkaisut löytyvät myös Kaupunkiakatemian verkkosivuilta: https://urbanacademy.fi/ajankohtaistatutkimusta/
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelma 2010-2018:
Kaupunkien ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyön haasteet ja mahdollisuudet -seminaari

Aika: perjantai 25.1.2019 klo 13.00 – 16.00 
Paikka: Tiedekulma Fönster, Yliopistonkatu 4.

Seminaarin esityskalvot (pdf) ovat ladattavissa alta.


Ohjelma

Keynote:
Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen:
Suomi tarvitsee kaupunkitutkimusta

Rehtori Jari Niemelä (Helsingin yliopisto):
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelma 2010-2018

Jussi Kulonpalo (Helsingin yliopisto):
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman tuloksia


Apulaisprofessori Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
Avoimia työkaluja ja ymmärrystä: kaupungin saavutettavuus- ja liikkumisrakenteet muutoksessa

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
Tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi

Yliopettaja Mats Nylund (Arcada) ja TKI-päällikkö Tuija Toivola (Haaga-Helia):
Jakamistalous - Tutkimushankkeiden vaikutusten arviointia


Paneelikeskustelu:
Kaupunkien ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyön muodot, mahdollisuudet ja vaikuttuvuus

Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Espoon kaupunki Tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, Helsingin kaupunki
Erikoistutkija Helka Kalliomäki, Turun yliopisto
Johtaja Tuija Hirvikoski, Laurea-ammattikorkeakoulu
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman
tutkimus- ja kehittämishankkeiden
puoliväliseminaarit

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman rahoittamien käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden puoliväliseminaarit järjestettiin kahtena tilaisuutena Helsingin yliopistolla. Seminaarien esitykset ovat ladattavissa alta Pdf-muodossa.Perjantai  2.2.2018 klo 13 – 16 

Tilaisuuden avaus:
koordinaattori Jussi Kulonpalo (Helsingin yliopisto)  

Professori Ilse Julkunen (Helsingin yliopisto) ja Marianne Nylund (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Dosentti Pia Olsson (Helsingin yliopisto): Kosmopoliittista suojaa etsimässä

Lehtori Zita Kóbor-Laitinen ja asiantuntija Anna Hellén (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Kielellistä saavutettavuutta etsimässä

Projektipäällikkö Kaj Lindedahl (Metropolia-ammattikorkeakoulu):  
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa - Esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Dosentti Leena Järvi (Helsingin yliopisto): Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena (ILMA)

Tutkijatohtori Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto): Kohti tervettä aikuisuutta - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Lehtori Sari Suomalainen (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK): SMART PARKS - käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä

 

Perjantai 26.1.2018 klo 13-16

Tilaisuuden avaus:
koordinaattori Jussi Kulonpalo (Helsingin yliopisto)  

Tutkija Henrikki Tenkanen (Helsingin yliopisto): Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Senior Research Fellow Shuhua Liu (Yrkeshögskolan ARCADA): Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge

Projektipäällikkö Virpi Lund (Laurea-ammattikorkeakoulu): Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä  

Apulaisprofessori Juhana Peltonen (Hanken Svenska handelshögskolan):  Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu

Kati Kumpulainen ja Emmi Putkonen (Lahden ammattikorkeakoulu LAMK):
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut

Yliopettaja Teemu Moilanen (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu):
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

 

 


#Kaupunkisome: kuplia vai kansanvaltaa?

Aika: Maanantai 15.1.2018 klo 16-18
Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma Stage

•Miten yhä useampi kaupunkilainen pääsee hyötymään somen tuomista mahdollisuuksista? Miten somea voidaan paremmin hyödyntää kaupungin kehittämisessä?

•Mikä on kaupunkisuunnittelijan ja muiden viranhaltijoiden rooli somessa?

•Keiden ääni somessa kuuluu ja miten tavoittaa erilaiset asukasryhmät?

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 15.1. järjestettävässä #Kaupunkisome: kuplia vai kansanvaltaa? -seminaarissa pureudutaan sosiaalisen median rooliin uudenlaisen urbaanin osallisuuden muotona sekä kaupungin kehittämisen välineenä. Tilaisuudessa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät uusinta aihetta käsittelevää tutkimusta. Kaupunginosien some-aktiivit ja Helsingin kaupungin edustajat kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään kaupunkisomesta ja sen mahdollisuuksista. Yhteiskehittelyn hengessä käytävää loppukeskustelua ryyditetään sosiaalisen median asiantuntijoilta pyydetyillä kommenteilla.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 8.1.2018 mennessä: ilmoittautuminen.

 

OHJELMA

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin johtajan tervehdys
-Mari Vaattovaara, professori (Helsingin yliopisto)

Avauspuheenvuoro 
-Pekka Sauri, organisaatioviestinnän työelämäprofessori (Helsingin yliopisto)

Some ja itseorganisoituva kaupunki
-Pasi Mäenpää, dosentti, Helsingin yliopisto
-Maija Faehnle, tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE / Tampereen yliopisto

Helsingin kaupunginosat sosiaalisessa mediassa
-Matti Autio, tutkija, Helsingin yliopisto

Miten somedataa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa?
-Pilvi Nummi, tohtoriopiskelija, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta

Sosiaalinen media vuorovaikutuksen kanavana
-Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki/kaupunkiympäristö

Kaupunginosaryhmä yhteisön osana
-Eliisa Saarinen, Lauttasaari elää -ryhmän perustaja ja ylläpitäjä.

 

Järjestävät tahot ja lisätiedot:

Kaupunkiaktivisimi.fi
http://www.kaupunkiaktivismi.fi/fi

Kaupunkitutkimusinstituutti ja Kaupunkiakatemia
@kaupunkia / https://urbanacademy.fi/

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelma
@KATUMETRO / http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/

Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
www.hel.fi/kaupunkitieto

 

Segregation dynamics in Finland and other countries-seminar

Date: 10 October, 2017, 12.15-16.00

Place: University of Helsinki, Porthania (Yliopistonkatu 3), P114 (ground floor)

The Urban Academy (www.urbanacademy.fi/) and the URMI project (www.urmi.fi) organize a seminar on the dynamics of residential segregation. The seminar starts by presentation of research findings from Finland and continues to latest findings from other European contexts, presented by distinguished urban scholars. The focus is on longitudinal analyses of neighbourhood change and individual-level segregation processes. In addition to the students of the Urban Academy, we welcome attendance by urban researchers and those involved in the policies and practices related to residential segregation.


Programme

12.15 Opening of the seminar and presentation of the Urban Academy (Mari Vaattovaara, University of Helsinki)

12.30–13.45 Segregation dynamics in Finland
Findings in the University of Helsinki (Matti Kortteinen & Venla Bernelius)
Preliminary findings in the URMI project (Timo Kauppinen & Maria Vaalavuo)

13.45–14.00 Coffee

14.00–15.30 Segregation dynamics in other countries
Inequalities and segregation: a comparative analysis of South and North European cities (Tiit Tammaru, University of Tartu)
Housing estates and neighbourhood decline (Maarten van Ham, Delft University of Technology & University of St Andrews)
Trajectories of large scale housing estates in Stockholm (Roger Andersson, Uppsala University)

15.30–16.00 Discussion

16.00 Closing of the seminar

Presentation slides of the seminar can be downloaded HERE.

 


Viikin ympäristötalon seminaari:

Pääkaupunkiseudun merialueen tila ja suojelu

Torstaina 5.10.2017 klo 13.00-15.00
Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2a, Lammassaari-sali, 1. krs


Puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Esa Nikunen

Ohjelma:

Kaupunkien rooli Itämeren suojelussa
Kari Hyytiäinen, professori, Helsingin yliopisto

Pääkaupunkiseudun merialueen ravinnekuormitus ja sen pitkän aikavälin vaikutukset merialueen tilaan
Emil Vahtera, tutkija, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tervetuloa!

 


Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman vuosina 2015-2016 rahoittamien hankkeiden päätösseminaari

Aika: tiistai 21.3.2017 klo 13.00 – 16.00 
Paikka: Helsingin yliopisto, Minerva (Siltavuorenpenger 5 A), Minerva-tori, K2

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelman ohjelman vuosina 2015-2016 rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteinen tulos- ja päätösseminaari järjestettiin Helsingin yliopistolla tiistaina 21.3.2017. 

Seminaarin esityskalvot ovat ladattavissa alta pdf-muodossa.

Ohjelma

Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko (Espoon kaupunki):
Avaussanat

Dosentti Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle (Helsingin yliopisto): Kaupunkiaktivismi - työkaluja ja visioita kaupungeille

Heli Ponto ja Juho Kiuru (Helsingin yliopisto):
Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat

Jouni Virtaharju (Svenska handelshögskolan Hanken): 
Strategiatyö suomalaisten kaupunkien uudistumisen edistäjänä

Sami Makkula (Lahden ammattikorkeakoulu): 
Uudenlaista vuorovaikutusta - Pocket City

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
MetropAccess: Avoimia työkaluja ja ymmärrystä: kaupungin saavutettavuus- ja liikkumisrakenteet muutoksessa

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi

Esa Kontinen (Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK): PAIKALLA! – Nuorten ja nuorisotyön panos asuinalueen parantamiseen (Cities: Skylines-työpaja)

Marja Mesimäki (Helsingin yliopisto/Luonnontieteellinen keskusmuseo): Hyvinvointia tukevat työympäristöt - fiksu viherrakenne jaksamisen ja luovuuden tukena 

Minna-Maari Harmaala (HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu):
Sharing City

 


Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteinen Kick Off -seminaari 3.2.2017

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelman ohjelman vuosina 2017-2018 rahoitettavat uudet tutkimus- ja kehittämishankkeet esittäytyivät seminaarissa Helsingin yliopistolla. Tilaisuuden esitysten kalvot ovat ladattavissa alta. Kiitos kaikille osanottajille.


Tilaisuudessa esittäytyvät tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Venla Bernelius (Helsingin yliopisto): Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä

Virpi Lund (Laurea-ammattikorkeakoulu):
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä


Sari Suomalainen (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK):
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä

Pia Olsson (Helsingin yliopisto): Jaettu kaupunki.
Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä


Sara Ikävalko (Lahden ammattikorkeakoulu LAMK):
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut 

Erja Saurama (Helsingin yliopisto):
Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Päivi Rainò ja Kaisa Jaalama
(Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK): 
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistavaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin

Maria Salonen (Helsingin yliopisto):
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Shuhua Liu (Yrkeshögskolan Arcada):
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence

Teemu Kemppainen (Helsingin yliopisto):
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot

Thommie Burström ja Juhana Peltonen (Hanken Svenska handelshögskolan): Metropolitan growth through high-impact firms

Teemu Moilanen (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu): Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

Leena Järvi ja Liisa Pirjola (Helsingin yliopisto):
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto):
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Sirkku Juhola (Helsingin yliopisto):
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue HelsingissäKaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoitettavat tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosiksi 2017-2018 on valittu

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma rahoittaa keskeisenä tehtävänään monitieteistä kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa kilpaillun hankerahoituksen kautta. 

Ohjelman ohjausryhmä on valinnut vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat uudet kaksivuotiset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Kaikki vuoden 2017 alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia. Pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittämistoiminepiteitä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. Hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus kahdelle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa huomioiden hankkeiden toteutuspaikkojen omavastuuosuudet.

Hankkeet osallistuvat ohjelmaan muodostaen yhdessä yhteistyöverkoston ja tutkimusympäristön yliopistojen sekä korkeakoulujen tutkijoiden ja kehittäjien sekä ohjelmaan osallistuvien metropolialueen kaupunkien sekä ministeriöiden kesken.

Hankkeet esittäyvät Helsingin yliopistolla 3.2.2017 järjestettävässä yleisölle avoimessa Kick Off -tilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma ja tarkemmat tiedot julkaistaan tammikuussa.

Hankkeet:
(hankkeen vastuullinen johtaja, toteutuspaikat ja nimi)


Professori Sami Moisio
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä

Senior Research Fellow Shuhua Liu
Yrkeshögskolan ARCADA
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence

Yliopettaja Soile Juujärvi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Professori Ilse Julkunen ja Aija Kettunen
Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Lehtori Sara Ikävalko
LAMK ammattikorkeakoulu
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut

Professori Pia Olsson
Helsingin yliopisto ja
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK
Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä

Yliopettaja Päivi Rainò
HUMAK ammattikorkeakoulu
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistuvaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin

Tutkijatohtori Virpi Sorsa
Hanken Svenska handelshögskolan
Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu

Yliopettaja Teemu Moilanen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

Tutkijatohtori Maria Salonen
Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Professori Matti Kortteinen
Helsingin yliopisto
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot

Apulaisprofessori Sirkku Juhola
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Dosentti Leena Järvi
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Dosentti Aki Sinkkonen
Helsingin yliopisto
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Tapani Pöykkö
Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä

 


Työkaluja metropolialueen kehittämiseen -
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014 -kokoomajulkaisu on julkaistu

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman rahoittamien hankkeiden tuloksia artikkelimuodossa esittelevä kokoomajulkaisu "Työkaluja metropolialueen kehittämiseen - Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014" (toim. Jussi Kulonpalo, 2014) on ladattavissa vapaasti e-kirjana (pdf 1,07mb) tästä linkistä.

Artikkelit käsittelevät seuraavia aiheita:

- Pohjoiset suurkaupungit ja kaupunkirakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla
(Harry Schulman ja Panu Söderström)
- Pääkaupunkiseudun saavutettavuus
(Tuuli Toivonen, Maria Salonen, Sakari Jäppinen, Timo Jaakkola, Juha Järvi, Jaani Lahtinen, Perttu Saarsalmi ja Henrikki Tenkanen)
- Metropolialueen ostoskeskuksien rooli kaupunkirakenteen osana (Karitta Laitinen)
- Viheralueiden kehitys metropolialueella
(Matti O. Hännikainen, Niko Lipsanen, Anna Ojala, Richard Robinson ja Andrew Taylor)
- Viherkerroin pihasuunnittelun työkaluna
(Simo Haanpää ja Sirkku Juhola)
- Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna
(Vesa Yli-Pelkonen ja Heikki Setälä)
- Hyvinvoinnin edistämisen työkalut
(Arja Liinamo, Leena Rekola, Eeva Honkanummi, Anna Linna ja Elina Eriksson)
- Kouluvalinnan vaikutukset segregaatioon
(Janne Varjo ja Mira Kalalahti)
- Kokemukset sovittelusta lastensuojelussa (Marja Katisko)
- Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa
(Virpi Sorsa ja Kari Jalonen)
- Metropolibrändin kehittäminen (Pekka Lahti).


Kokoomateos on tuotettu yhteisjulkaisuna Helsingin kaupungin Tietokeskuksen kanssa ohjelman rahoituksella. Vapaasti ladattavan e-kirjan ohella kokoomateoksesta on otettu myös pieni printtipainos jota on toistaiseksi saatavilla rajoitetusti ohjelman koordinaattorilta sekä Tietokeskuksesta.

Teoksesta on määrä julkaista vuoden 2015 keväällä toinen päivitetty laitos joka sisältää vuoden 2014 loppuun mennessä päättyvien ohjelman rahoittamien hankkeiden artikkeleita.

km_kansi
Vanhemmat uutiset ja tapahtumat löydät uutisarkistosta.