Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
PL 16 (Snellmaninkatu 10)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy
Aalto

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri

Partneri


Partneri


Partneri

 

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kolmen ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma jonka tavoitteena on edistää monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiiteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa ja syventää sekä laajentaa metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä.

Vuoden 2015 alussa käynnistyvällä toisella ohjelmakaudella ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken, Diakonia-, Metropolia-, HAAGA-HELIA-, ARCADA-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit ja Ympäristöministeriö sekä Valtionvarainministeriö.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.

Toteutusmalli, joka perustuu vahvistuvaan vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, metropolialueen kaupunkien sekä valtionhallinnon toimijoiden kesken on kansainvälisesti erityislaatuinen. Toteutuksessa sovitetaan yhteen tutkimus- ja kysyntälähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, pitkäjänteisyys ja kansainvälinen näkökulma. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupunkitutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. Ohjelma koostuu neljästä teemakokonaisuudesta. Ohjelman rahoittamia tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan ohjelmaan osallistuvissa korkeakouluissa.

Ohjelman myöntämä rahoitus kohdentuu mukana olevien kaupunkien ja valtiotoimijoiden yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa laatimaan ohjelmaan liittyviin kaupunkitutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Lisätietoa ohjelman taustasta

 

Ohjelman teemat

Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet

o Asuinalueiden ja rakennetun ympäristön kehittäminen
o Hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen
o Kaupunkilaisten osallistuminen ja kansalaisaktivismi
o Kaupunkirakenne, liikenne ja kestävät energiaratkaisut 
o Kaupunkitalous ja metropolialue elinkeinoympäristönä
o Maahanmuutto ja monikulttuurisuus
o Metropolialueen hallinnan uudet muodot
o Muuttuva kaupunkiympäristö ja kaupunkiluonto
o Palvelujen tuotanto älykkään kaupungin kontekstissa
o Metropolialueen kansainvälinen vertailu yllä esitettyjen teemojen puitteissaOhjelman hallinto


Ohjelmaa koordinoidaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ohjelman koordinaattorina toimii Jussi Kulonpalo.

Ohjelman toteutuksesta vastaa hankkeeseen osallistuvien rahoittajaorganisaatioiden edustajien muodostama ohjausryhmä. 

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka yhteistyöohjelman ohjausryhmä vuosille 2011-2014:

Helsingin yliopisto:
professori Jari Niemelä, professori Mari Vaattovaara 

Aalto-yliopisto:
professori Raine Mäntysalo 

Helsingin kaupunki:
Asta Manninen, Timo Cantell 

Espoon kaupunki: 
Teuvo Savikko 

Lahden kaupunki:
Sari Alm 

Vantaan kaupunki: 
Hannu Kyttälä  

Diakonia-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun sekä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteenliittymän edustaja: Elina Eriksson.

Liikenne- ja viestintäministeriön,työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
yhteenliittymän edustaja: Olli Voutilainen.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Jari Niemelä ja varapuheenjohtajana Asta Manninen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektikoordinaattori Jussi Kulonpalo.