Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

 

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma jonka tavoitteena on edistää, syventää ja laajentaa monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa.

Vuoden 2015 alussa käynnistyneellä toisella ohjelmakaudella ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken, Diakonia-, Metropolia-, HAAGA-HELIA-, ARCADA-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Ympäristöministeriö ja Valtiovarainministeriö.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman keskeinen tehtävä on kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi. Toteutusmalli, joka perustuu vahvistuvaan vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, metropolialueen kaupunkien sekä valtionhallinnon toimijoiden kesken on kansainvälisesti erityislaatuinen. Toteutuksessa sovitetaan yhteen tutkimus- ja kysyntälähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, pitkäjänteisyys ja kansainvälinen näkökulma. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupunkitutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. Ohjelman rahoittamia tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan ohjelmaan osallistuvissa korkeakouluissa.

Ohjelman vuosittain myöntämä hankerahoitus kohdentuu mukana olevien kaupunkien ja valtiotoimijoiden yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa laatimaan ohjelmaan liittyviin kaupunkitutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Lisätietoa ohjelman taustasta

 

Ohjelman teemat

Ohjelman teema kaudella 2015-2018 on 'Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet'.

Ohjelman alateemoja ovat:

o Asuinalueiden ja rakennetun ympäristön kehittäminen
o Hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen
o Kaupunkilaisten osallistuminen ja kansalaisaktivismi
o Kaupunkirakenne, liikenne ja kestävät energiaratkaisut 
o Kaupunkitalous ja metropolialue elinkeinoympäristönä
o Maahanmuutto ja monikulttuurisuus
o Metropolialueen hallinnan uudet muodot
o Muuttuva kaupunkiympäristö ja kaupunkiluonto
o Palvelujen tuotanto älykkään kaupungin kontekstissa
o Metropolialueen kansainvälinen vertailu ohjelman teemojen puitteissa.Ohjelman ohjausryhmä ja hallinto


Ohjelman toteutuksesta vastaa hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien muodostama ohjausryhmä.

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2017:

Jari Niemelä, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto
Timo Cantell, Helsingin kaupunki
Katja Vilkama, Helsingin kaupunki
Henrik Lönnqvist, Vantaan kaupunki
Teuvo Savikko, Espoon kaupunki
Sari Alm, Lahden kaupunki
Inga Nyholm, Valtionvarainministeriö
Olli Maijala, Ympäristöministeriö
Anna-Maria Vilkkuna, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Jatta Jussila-Suokas, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu   
Terhi Laine, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Isto Mattila, Laurea-ammattikorkeakoulu
Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Michael von Boguslawski, ARCADA -ammattikorkeakoulu
Janne Salminen, HAMK-ammattikorkeakoulu
Kristiina Soini-Salomaa, LAMK-ammattikorkeakoulu
Anu Helkkula, Hanken Svenska handelshögskolan


Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston Tutkimuspalvelut. Ohjelman koordinaattorina toimii Jussi Kulonpalo.