Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
PL 16 (Snellmaninkatu 10)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 050 4417337
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

HY
Aalto

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri

Partneri


Partneri


Partneri

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman toteutuksesta vastaavat kotipesäkorkeakoulut

Ohjelman rahoittamat tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan pääosin nimetyissä kotipesäkorkeakouluissa.

Kaikille ohjelmaan osallistuville korkeakouluille on määritelty omat temaattiset vastuualueensa joiden puitteissa ne organisoivat oman teemansa alle sijoittavien hankkeiden toteutuksen.

Kotipesäkorkeakoulut vastuualueineen:

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK: Elinympäristö ja kaupunkirakenne

Diakonia-ammattikorkeakoulu:
Monikulttuurisuus ja maahanmuutto

Helsingin yliopisto,
valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
(perustutkimus),
Metropolia Ammattikorkeakoulu
(soveltava/kehittävä tutkimus):
Hyvinvointipolitiikat ja palvelut

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu sekä
Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu
:
Talous- ja kilpailukyky

Edellisten korkeakoulujen ohella ohjelmaan osallistuu tällä hetkellä myös Hanken Svenska handelshögskolan.