Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosina 2017-2018

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma rahoittaa keskeisenä tehtävänään monitieteistä kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa hankehaussa kilpaillun hankerahoituksen kautta.

Ohjelma rahoittaa vuosina 2017 ja 2018 viittätoista uutta kaksivuotista tutkimus- ja kehittämishanketta. Hankkeet toteutetaan ohjelmaan osallistuvissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Hankkeet osallistuvat ohjelmaan muodostaen yhdessä laajan yhteistyöverkoston ja tutkimusympäristön yliopistojen sekä korkeakoulujen tutkijoiden ja kehittäjien sekä ohjelmaan osallistuvien metropolialueen kaupunkien sekä ministeriöiden kesken.

Kaikki vuoden 2017 alussa käynnistyvät hankkeet ja niiden aiheet ovat ohjelman puitteissa uusia ja pääosa hankkeista on perustutkimusta sekä kehittäviä elementtejä yhdisteleviä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita.

Hankkeet esittäyivät Helsingin yliopistolla 3.2.2017 järjestetyssä Kick Off -tilaisuudessa. Tilaisuuden esityskalvot löytyvät alta linkkien takaa.


Vuosina 2017 ja 2018 rahoitettavat hankkeet:

(hankkeen vastuullinen johtaja
hankkeen toteutuspaikka tai -paikat
hankkeen nimi)


Professori Sami Moisio
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä

Senior Research Fellow Shuhua Liu
Yrkeshögskolan ARCADA
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence

Yliopettaja Soile Juujärvi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Professori Ilse Julkunen ja lehtori Aija Kettunen
Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Lehtori Sara Ikävalko
LAMK ammattikorkeakoulu
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut

Professori Pia Olsson
Helsingin yliopisto ja
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK
Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä

Lehtori Zita Kóbor-Laitinen
HUMAK ammattikorkeakoulu
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistavaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin

Apulaisprofessori Virpi Sorsa
Hanken Svenska handelshögskolan
Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu

Yliopettaja Teemu Moilanen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen
Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Professori Matti Kortteinen
Helsingin yliopisto
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot

Apulaisprofessori Sirkku Juhola
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Apulaisprofessori Leena Järvi
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Dosentti Aki Sinkkonen
Helsingin yliopisto
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Tutkimusjohtaja Mona-Anitta Riihimäki 
Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä