Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Arja Häggman-Laitila (Metropolia Ammattikorkeakoulu):
”Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi”

Toteutuspaikka: 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvintointi

Hankkeen kesto: 
2010 - ...

Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit ovat käynnistäneet ja rahoittaneet vuonna 2010 hankkeen ”Terveyttä ja hyvinvointivointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi”. Hankkeessa kuvataan ja arvioidaan metropolialueen kuntien ja korkeakoulujen kehittämiä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja niiden eroja kaventavia palveluinnovaatioita. Palveluinnovaatioilla tarkoitetaan interventioita, uusia toimintamalleja tai innovatiivisia toimintakäytänteitä. Arvioinnissa keskitytään siihen, minkälaisilla ratkaisuilla on päästy vaikuttaviin tuloksiin sekä miten tulokset on otettu käyttöön ja juurrutettu. Tämä suunnitelma on jatkoa vuonna 2009 tehdylle suunnitelmalle.

Hankkeen tarkoituksena on kuvata ja arvioida metropolialueen kuntien ja AMK:en hankkeissa kehitettyjä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja niiden eroja kaventavia palveluinnovaatioita ja niiden käyttöönottoa. Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli vaikuttavia palveluinnovaatioita kehittävien hankkeiden toteutukseen, ohjaukseen ja tulosten käyttöönottoon, juurruttamiseen ja levittämiseen. Hanke synnyttää parhaimmillaan sosiaalisia innovaatioita metropolialueen kuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhaasteelle väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Samalla opitaan tehokkaasti hyödyntämään kehittämistoiminnan synergiaetuja.

Hankkeen toinen vaihe käynnistyy alkutalvesta 2011 ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella.

 

Vaikuttavuus ja verkostot kehittämistyössä -seminaari

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella -hanke järjestää Vaikuttavuus ja verkostot kehittämistyössä -seminaarin Espoon valtuustotalossa Espoon keskuksessa  tiistaina 29.11.2011 klo 11.30-16

Seminaarissa esitellään hankkeen tähänastisia empiirisiä tuloksia, sekä tutkimustiedon pohjalta laaditun mallin merkitystä vaikuttavan kehittämistyön edistämiseksi ja yleisen hanketoiminnan jäntevöittämiseksi. Työpajoissa mallia kehitetään eteenpäin kehittämistöiden asiantuntijoiden tarpeiden ja näkemysten pohjalta vaikuttavan hanketoiminnan aikaansaamiseksi. 

Kutsuseminaarin kohderyhmän muodostavat pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysalan kehittäjät, asiantuntijat ja esimiehet.

Seminaarin ohjelma julkaistaan lähiaikoina.