Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Tarja Koskinen-Nisula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu):
”Metropolibrändi 2: Innovatiiviset viestintäratkaisut - avain metropolibrändin kehittämiseen”

WDC2012

Toteutuspaikka:

HAAGA-HELIA -ammattikorkeakoulu sekä Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu

Hankkeen kesto:
2010 - ...

Vuonna 2010 Haaga-Helian hankkeessa tutkittiin Metropolialueen korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden, potentiaalisten kansainvälisten opiskelijoiden sekä kansainvälisten huippututkijoiden ja – johtajien näkemyksiä Metropolialueesta asuin- ja koulutuspaikkana.

Vuoden 2011 jatkohankkeen toteutus käynnistyy vuoden 2010 tutkimustulosten synteesillä, jota esittelevä seminaari järjestetään vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämän jälkeen toteutetaan aihealueittain tutkimusosiot. Kunkin vaiheen jälkeen toteutetaan tulosten soveltamistyöpajat yhdessä korkeakoulujen, kaupunkien ja elinkeinoelämän kanssa tulosten käytäntöön siirtymisen varmistamiseksi.

Tutkimusmenetelmiksi valitaan käyttäjälähtöisen tutkimuksen menetelmiä uusien innovatiivisten tulosten varmistamiseksi (esim. uusien ja innovatiivisten viestintäratkaisujen määritteleminen kohderyhmäkohtaisesti metropolibrändin vahvistamiseksi).

Tutkimus kohdistetaan vuonna 2011 kolmeen kohderyhmään:
1. olemassa olevat kansainväliset opiskelijat
2. potentiaaliset kansainväliset opiskelijat
3. potentiaaliset kansainväliset ’ huiput’

Haaga-Helian Metropolibrändi -hanke on valittu joulukuussa 2011 World Design Capital 2012 status -hankkeeksi.


Hankkeen raportit ja julkaisut:

(Mats Stjernberg, 2010): Talous ja kilpailukyky –
Kartoitus aikaisemmasta tutkimustiedosta (pdf)


Tarja Koskinen-Nisulan seminaariesitys 20.12.2011 "Metropolibrändi 2 hankkeen yleisiä tuloksia 2011" (pdf)


Seminaari:
METROPOLIBRÄNDI 2 Toimivatko innovatiiviset viestintäratkaisut? Tiistaina 20.12.2011 klo 10-12

Tervetuloa kuulemaan Metropolibrändi 2 –hankkeen vuoden 2011 töiden satoa!

Kuluvana vuonna on selvitetty, millainen merkitys sosiaalisella medialla ja muilla nykyaikaisilla viestintäratkaisuilla on metropolialueesta kansainvälisesti muodos­tetuille mielikuville. Tilaisuudessa esitellään myös vuoden 2012 toimintalinjat ja –uutuudet.

Alustajina toimivat tutkimustöiden ohjaaja KTT Sammy Toyoki sekä tutkijat Qu Zhaorui ja Kimmo Jukuri Aalto yliopistosta.

Aika: 
Tiistai 2012 klo 10-12

Paikka:
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu,  H 3012
Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI,

Ohjelma:          
10:00 Tilaisuuden avaus, vararehtori KTT Lauri Tuomi, HAAGA-HELIA

10:20 Metropolibrändi 2 hankkeen yleisiä tuloksia, KTT Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto, projektipäällikkö Tarja Koskinen-Nisula, HAAGA-HELIA

11:00 Uudet innovatiiviset viestintäratkaisut:
Saavuttavatko oikeat viestit oikeat vastaanottajat?
Tutkimusten esittely, Qu Zha
orui, Kimmo Jukuri, kommentointi KTT Sammy Toyoki, Aalto-yliopisto

11:40 Metropolibrändi –hanke vuonna 2012

12:00 Tilaisuus päättyy.