Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoitamat tutkimus- ja kehittämishankkeet vuonna 2011

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma rahoitti vuoden 2011 aikana ohjelman ensimmäisen marraskuussa 2010 avoimeksi julistetun hankehaun perusteella valittuja seuraavia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Osa vuoden 2011 hankkeista oli jatkoa ohjelman vuoden_2010_kärkihankkeille.

Hankkeet toteuttiin ohjelman kotipesäkorkeakouluissa sekä vuonna 2011 ohjelmaan liittyneelleä Hankenilla.

(klikkaamalla otsikkoa pääset tarkempaan hankekuvaukseen)

Prof. Peter Clark (Helsingin yliopisto):
Green Space Issues and the Metropolitan City 1990-2011

Prof. Harry Schulman (Helsingin yliopisto):
”Alue ja yhdyskuntarakenteen kehityspiirteet Helsingin metropolialueella”

Prof. Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning

Prof. Matti Kortteinen (Helsingin yliopisto) ja
prof. Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto):

Helsingin seudun metropolisoituminen ja hyvinvointierot vuosina 2001–2011

Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
SaavuMetro! Metropolialueenmoniulotteinen saavutettavuus - käytännön työkaluja suunnittelun tueksi

Prof. Peter Ache (Aalto-yliopisto):
Rosoinen urbaani - Historialliset ja sosiaaliset kerrostumat resurssina urbaanin alueidentiteetin luomisessa ja vahvistamisessa

Prof. Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto):
Lähipalvelua ja arjen rakennusperintöä Metropolialueen ostoskeskukset kaupunkirakenteen ja -kehittämisen muutospaineissa

Tarja Koskinen-Nisula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu):
Metropolibrändi 2: Innovatiiviset viestintäratkaisut - avain metropolibrändin kehittämiseen

Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu): Monikulttuurisuus ja maahanmuutto:
1.) Käyttäjälähtöisen tiedontuotannon mallin edelleen kehittäminen
2.) Arjesta voimaa – lastensuojelun merkitys kotoutumisessa 3.) Sopuisa Metropoli

Arja Häggman-Laitila (Metropolia Ammattikorkeakoulu): Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella- kehittämishankkeiden metatason arviointi

Tuire Ranta-Meyer (Metropolia Ammattikorkeakoulu):
Kokemus kaupungista – draamamenetelmät tiedon risteyttäjänä

Prof. Eero Vaara (Hanken):
Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: Käytäntöteoreettinen näkökulma

 

 

Lisätietoa hankkeista sekä hankkeiden vetäjien yhteystiedot ovat saatavilla ohjelman koordinaattorilta.