Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoitamat tutkimus- ja kehittämishankkeet vuonna 2010


Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman kotipesäkorkeakoulujen kärkihankkeet vuonna 2010 teemaryhmittäin ja yhteyshenkilöineen. 

Teemaryhmä 1: Kaupunkirakenne ja elinympäristö

Kotipesä: Aalto yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen

Projektikoordinaattori: Mervi Ilmonen


Teemaryhmä 2: Monikulttuurisuus ja maahanmuutto

Kotipesä: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Maahanmuutto- ja monikulttuurista työtä tukevan käyttäjälähtöisen tietotuotannon kehittämishanke

Vastaava johtaja: Elina Ekholm


Teemaryhmä 3: Hyvinvointipalvelut ja -politiikat

Kärkihanke 3a

Kotipesä Helsingin yliopisto

Helsingin seudun metropolisoituminen ja hyvinvointierot vuosina 2001-2011

Vastaavat johtajat: Prof. Mari Vaattovaara ja Prof. Matti Kortteinen


Kärkihanke 3b
Kotipesä: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Terveyttä ja hyvinvointivointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden meta-analyysi

Projektipäälikkö: Elina Eriksson 


Teemaryhmä 4: Talous ja kilpailukyky

Kotipesä: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Metropolibrändi - Korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat ja tutkijat ja metropolialueen vetovoima

Projektipäällikkö Tarja Koskinen-Nisula