Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI)

Välkommen!

Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI) är en forskningsenhet verksam vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. KATTI grundades år 1991 med uppgift att bedriva forskning i de rättsliga frågor som hör samman med Europas ekonomiska integration. Institutets första direktör var professor Kirsti Rissanen.

Sedermera har KATTI utökat sitt forskningsområde till många andra av juridikens områden. I den forskning som utförs på institutet betonas både rättens europeisering och de utmaningar som globaliseringen uppställer. För tillfället forskar man inom institutet i bland annat europarätt, internationell privaträtt, handelsrätt, miljörätt, komparativ rätt, kommunikationsrätt och rättsteori. Som direktör för institutet
fungerar idag JD, professor Pia Letto-Vanamo.

KATTI:s verksamhet omfattar:

- forskning
- forskarskolning
- undervisning (speciellt på postgraduell nivå)
- konferenser och seminarier
- publiceringsverksamhet
- internationellt samarbete

Forskarna arbetar i allmänhet i olika forskningsprojekt, inom ramen för vilka de färdigställer sina doktorsavhandlingar eller post doc –projekt. Merparten av forskningsprojekten är finansierade med medel utanför universitetet.

Forskarskolning ordnas av projekten eller institutet. Inom institutet fungerar forskarskolan ”Foundations of European Law”.

Forskarseminarierna (t.ex. den s.k. compa-cirkeln) och konferenserna är öppna för alla studeranden och fortsättningsstuderanden på fakulteten.

Vi ber vänligen om ursäkt för att linkarna från denna sida enbart går till finsk- eller engelskspråkiga sidor. Tilläggsinformation om institutet och dessa hemsidor fås också på svenska av: anna-maija.ekstrom(at)helsinki.fi

 

 

Nyheter:
Evenemang:

Alla evenemang

Publikationer (nya):

Tidigare utgivna