Kansainvälisen talousoikeuden instituutti

Julkaisut

Forum Iuris -sarja

 1. Anette Alén-Savikko & Herkko Hietanen & Anniina Huttunen & Karoliina Kallasvuo & Jussi Kari & Susanna Lindroos-Hovinheimo & Jenna Mäkinen & Riku Neuvonen & Heikki Partanen & Päivi Pylvänen & Jenni Rantanen & Pekka Savola ja Ilkka Toikkanen. Toim. Päivi Tiilikka, Oikeus, tieto ja viesti. Viestintäoikeuden vuosikirja 2015.
 2. Anette Alén-Savikko & Nomi Byström & Tanja Jaatinen & Päivi Korpisaari & Jenna Mäkinen & Riku Neuvonen & Piia Nyström & Heikki Partanen & Jack Pineda Dale & Pauli Rautiainen & Pekka Savola ja Laura Tarhonen. Toim. Päivi Tiilikka, Viestintäoikeus nyt. Viestintäoikeuden vuosikirja 2014.
 3. Anette Alén-Savikko & Sonja Beja & Mikko Hoikka & Jenna Mäkinen & Riku Neuvonen & Pauli Rautiainen ja Laura Tarhonen. Toim. Päivi Tiilikka,Sananpaus puntarissa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2013.
 4. Anniina Huttunen & Riku Neuvonen & Taina Pihlajarinne & Pauli Rautiainen & Anna Ronkainen & Veli-Markus Tapio ja Päivi Tiilikka, Nettiajan oikeus. Viestintäoikeuden vuosikirja 2012.
 5. Anniina Huttunen & Riku Neuvonen & Taina Pihlajarinne ja Päivi Tiilikka, Vastaako joku viestistä? Viestintäoikeuden vuosikirja 2011.
 6. Anette Alén & Anniina Huttunen & Taina Pihlajarinne ja Päivi Tiilikka, Tekijän oikeudet? Viestintäoikeuden vuosikirja 2010.
 7. Anette Alén & Juha Herkman & Sakari Huovinen & Kari Karppinen, Hannu Nieminen ja Päivi Tiilikka, Oikeutta ja Politiikkaa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2009.
 8. Anette Alén & Niklas Bruun & Sakari Huovinen & Paula Paloranta ja Tuomas Ylä-Anttila, Oikeutta vai etiikkaa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2008.
 9. Päivi Tiilikka, Journalistin sananvapaus. 2008
 10. Anette Alén & Tobias Bräutigam & Sakari Huovinen & Tarlach McGonagle & Tony Prosser ja Päivi Tiilikka, Mikä osa yleisöllä? Viestintäoikeuden vuosikirja 2007.
 11. Mikko Hoikka & Sakari Huovinen & Timo Nyyssönen & Eero Paukku & Riikka Rosendahl ja Päivi Tiilikka, Miten vapaa sana? Viestintäoikeuden vuosikirja 2006.
 12. Dan Frände & Ulla Liukkunen & Suvi Sankari and Eva Storskrubb, In the Footsteps of Tampere – Justice in the European Union.
 13. Sakari Huovinen & Eero Paukku & Riikka Rosendahl ja Päivi Tiilikka, Kuka valvoo vapautta? Viestintäoikeuden vuosikirja 2005.
 14. Tuomas Majuri, Sähköinen raha, asiakastili ja uudet toimijat pankkialalla. 2005.
 15. Eero Paukku, Sananvapaus televisio- ja radiotoiminnan sääntelyssä. 2005.
 16. Teuvo Arolainen & Kaijus Ervasti & Tuomo Mörä & Eero Paukku & Riikka Rosendahl ja Päivi Tiilikka, Kenestä saa kertoa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2004.
 17. Olli Mäenpää & Riku Neuvonen & Eero Paukku & Olli Pitkänen & Riikka Rosendahl ja Päivi Tiilikka, Mitä saa sanoa? Viestintäoikeuden vuosikirja 2003.
 18. Tuulikki Mikkola, Trust. Oikeusvertaileva tutkimus. 2003.
 19. Tommi Nieppola, Sähkömarkkinoiden hukkakustannukset. Tutkimus sähkömarkkinoiden avaamisesta johtuvien taloudellisten menetysten korvausmahdollisuuksista. 2002.
 20. Civilrättens integration ur nordisk synvinkel, Salla Tuominen (red.). 2001.
 21. Function and Future of European Law. Proceedings of the International Conference on the Present State, Rationality and Direction of European Legal Integration, Veijo Heiskanen & Kati Kulovesi (eds.). 1999.

KATTI A-sarja

 1. 1. Carl-Henrik Wallin, Markkinavalvonnan järjestäminen Suomessa. 1991. (painos loppu)
 2. 2. Carl-Henrik Wallin, Market Control in Finland. 1992. (painos loppu)
 3. 3. Laura Kalliomaa-Puha, Julkisten hankintojen kansainvälinen sääntely. 1992. (painos loppu)
 4. 4. Nordic Perspectives on European Financial Integration. Pekka Timonen (ed.) 1992. (painos loppu)
 5. 5. Petri Kuoppamäki, Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja fuusiovalvonta EY:n kilpailuoikeudessa. 1992.
 6. 6. Anne Nenonen, Tarjouskilpailu joukkoliikenteessä. 1993. (painos loppu)
 7. 7. Elena Savia, The Finnish Alcohol Monopoly and the European Integration. 1993. (painos loppu)
 8. 8. Manne Airaksinen, Sähkönjakelun ja teletoiminnan markkinaoikeudelliset säännöt. 1993.
 9. 9. Economic Policy Issues in Financial Integration. Seppo Honkapohja (ed.). 1993. (painos loppu)
 10. 10. Antti Kivivuori, Euroopan energiaoikeuden lähtökohdat. 1993.
 11. 11. Sari Haverinen, Yhdentymisen vaikutukset Suomen kuluttajahallinnon rakenteisiin. 1994. (painos loppu)
 12. 12. Elena Savia, Euroopan yhteisön maatalouspolitiikan markkinajärjestelyt EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. 1994. (painos loppu)
 13. 13. Jaana Norio, Vakuutusyhtiöiden ehtoyhteistyö ja kuluttajavakuutusten vertailtavuus. 1994.
 14. 14. Maija Laurila, Yksinoikeudet ja kilpailu rahapelitoiminnassa. 1994.
 15. 15. Marja-Leena Mansala, Teollisoikeudet osana yrityksen strategiaa yhdentyvillä markkinoilla. 1994.
 16. 16. Seppo Puustinen, Valtion korvausvastuusta eurooppaoikeudessa. 1994.
 17. 17. Marko Mononen, Määräävän markkina-aseman väärinkäytön arviointi. 1995.
 18. 18. Maija Laurila, Kilpailuasioiden käsittely viranomaisissa ja tuomio- istuimissa. 1995.
 19. 19. Laura Kalliomaa-Puha, Kielletyt kartellit ja hyödyllinen yhteistyö kilpailuoikeudessa. 1995.
 20. 20. Janne Juusela, Kansainvälinen tilisiirtomaksu oikeudellisesti tarkasteltuna. 1995.
 21. 21. Matti Rudanko, Pankkiasiakkaan ja pankin oikeussuoja. 1995.
 22. 22. Maija Sakslin, Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa. 1995.
 23. 23. Konkurrensreglerna i det integrerade Europa (EU/EES). Johan Bärlund (red.). 1995.
 24. 24. Tuomas Ojanen, Ennakkoratkaisumenettely. 1996.
 25. 25. Jorma Saloheimo, Uudistuva työympäristö. 1996.
 26. 26. Olli Mäenpää, Eurooppalainen hallinto-oikeus. 1996.
 27. 27. Martin Scheinin, EMU ja Suomen valtiosääntö. Yhteiseen rahaan siirtyminen ja Suomen Pankin asema. 1997.
 28. 28. Mia Merikoski, Valtion tuet. 1997.
 29. 29. Petra Schulze Steinen, Kauppakumppanin mahti ja määräävä markkina-asema. 1998.
 30. 30. Nordisk identitet. Pia Letto-Vanamo (red.). 1998.
 31. 31. European Financial Area. Matti Rudanko & Pekka Timonen (eds.). 1998.
 32. 32. Pauliina Hermunen, Ydinjätteiden tuonti ja loppusijoittaminen – EU-oikeudellisia näkökulmia. 1998.
 33. 33. Matti Rudanko, Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus. 1998.
 34. 34. Henkilöiden vapaa liikkuvuus – EU ja Suomi. Erika Bergström & Laura Wennonen (toim.). 1998.
 35. 35. Maija Sakslin & Essi Rentola & Antti Klemola, EU:ssa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva. 1998.
 36. 36. Pia Letto-Vanamo, Eurooppa oikeusyhteisönä. Yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. 1998.
 37. 37. Juhani Kortteinen, Komitologia EU:n talouselämää koskevien päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa. 1999.

KATTI B-sarja

 1. 1. ETA, EMU ja rahoitusmarkkinoiden muutospaineet. Kirsti Rissanen 1993.
 2. 2. Juha Laitinen, Joukkoliikenteelle annetut tuet arvonlisäverotuksessa. 1993. (painos loppu)
 3. 3. Päivi Helander, EU-oikeutta koskeva tietohuolto ja KATTI-kirjasto. 1994. (painos loppu)
 4. 4. Principles of Justice and the Law of the European Union. Esa Paasivirta & Kirsti Rissanen (eds). 1995.
 5. 5. Central- och Östeuropas juridiska informationskällor. 1995.
 6. 6. Jouni Alanen, Euroopan yhteisön ympäristösääntely ja kilpailukyky. 1996.

Huom.! KATTIn julkaisusarja on siirtynyt osaksi tiedekunnan Forum Iuris-sarjaa.

Muita julkaisuja

 1. Aija Valleala. Suomen lainsäädäntö, kansainvälinen liiketoiminta ja ihmisoikeudet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2015.
 2. Pia Letto-Vanamo & Ditlev Tamm. Oikeuden maailma. Näkökulmia oikeuskulttuureihin. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2015.
 3. Lupa linkittää - toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat
 4. Internetvälittäjä ja tekijänoikeuden loukkaus
 5. Coherence and Fragmentation in European Private Law, eds. Pia Letto-Vanamo & Jan Smits.
 6. Lähdesuoja - Normit, ideaalit, käytännöt (toim. Tuomo Mörä)
 7. Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas. Jaana-Norio Timonen (toim.)
 8. Ulla Liukkunen, Cross-Border Services and Choice of Law. A Comparative Study of the European Approach.
 9. Ulla Liukkunen, Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallis- tuminen. Tutkimus eurooppaoikeudesta ja globalisaatio- juridiikasta erityisesti rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä, Helsinki: Edita 2005.
 10. Suvi Sankari, Yksilö Euroopan unionissa, Oikeusministeriön julkaisusarja, 2005 (http://www.om.fi/31483.htm)
 11. Pia Letto-Vanamo, Access to Justice: A Conceptual and Practical Analysis with Implications for Justice Reforms, Voices of Development Jurists (VDJ), Vol. 2 N° 1, 2005 http://www.idlo.int/DLRC/vdj/vdj1_2005.pdf
 12. Tommi Nieppola, Eurooppalainen yhteistyö ja kansalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n rikosoikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä, Eduskunnan kanslian julkaisu 9/2002.
Ajankohtaista: