Kansainvälisen talousoikeuden instituutti

Julkaisu

Anette Alén & Anniina Huttunen & Taina Pihlajarinne ja Päivi Tiilikka, Tekijän oikeudet? Viestintäoikeuden vuosikirja 2010, Forum Iuris, Helsinki 2011, VII + 200 sivua.

Teoksessa käsitellään viestinnän oikeudellisia ongelmia, etenkin uuden mediaympäristön tekijänoikeudelle asettamia haasteita.  Ennen muuta pohditaan sähköisen viestinnän ja laajemminkin nopean teknologisen kehityksen synnyttämien uusien oikeudellisten ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.

Anniina Huttunen kartoittaa artikkelissaan älykkäiden koneiden kehittämiseen ja toimintaan liittyviä tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Taina Pihlajarinteen kahdessa kirjoituksessa käsitellään linkittämisen oikeudellisia ongelmia. Painopiste on tekijänoikeuden lisäksi Internetissä tapahtuvan sisällöntuotannon ja tietokantojen suojan kysymyksissä. Päivi Tiilikka käsittelee laajasti kuvajournalismin oikeudellisia reunaehtoja. Anette Alén tarkastelee urheilutapahtumien taltiointia, lähetystoimintaa ja yleisölle välittämistä koskevaa uusinta oikeuskäytäntöä. Vuosikirjan lopussa julkaistaan Julkisen sanan neuvoston toimintaa kartoittava Tiilikan kirjoitus.

Kirjoittajat ovat viestintäoikeuden tutkijoita Helsingin yliopistosta.

 

Takaisin julkaisuihin