Kansainvälisen talousoikeuden instituutti

Julkaisu

Anette Alén & Juha Herkman & Sakari Huovinen & Kari Karppinen, Hannu Nieminen ja Päivi Tiilikka, Oikeutta ja Politiikkaa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2009, Forum Iuris, Helsinki 2010, V + 236 sivua.

Teoksessa käsitellään monipuolisesti viestintään – myös uusien viestintävälineiden käyttöön – liittyviä oikeudellisia ongelmia. Lisäksi tarkastellaan eräitä viestintäpolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Juha Herkman kirjoittaa suomalaisen politiikan ja julkisuuden välisistä suhteista, ja pohtii niitä ongelmia, joita politiikan medioitumisesta aiheutuu. Sakari Huovinen tarkastelee kirjoituksessaan journalismin itse­sääntelyn tilaa ja haasteita sekä ehdottaa vaihtoehtoja nykymuotoiselle sääntelylle. Päivi Tiilikka käsittelee kärsimyskorvauksia sananvapausjutuissa. Näin syntyy kiinnostava kuva medialoukkauksissa tuomittujen korvausten tämänhetkisestä tasosta. Hannu Niemisen kirjoituksen aiheena on TVkaista, johon liittyviä kysymyksiä hän tarkastelee tekijänoikeuksien, kulttuurisen demokratian ja eurooppalaisen julkisuuden näkökulmista. Kari Karppinen kysyy, ovatko uudet viestintävälineet johtaneet julkisuudessa esiin pääsevien äänien monipuolistumiseen, ja ehdottaa, että teknologian lisäksi tulisi kiinnittää huomiota toimintamahdollisuuksien tasaiseen jakautumiseen. Myös Anette Alén tarkastelee uutta mediaa. Hän kartoittaa muun muassa niitä oikeudellisten ajattelutapojen muutoksia, jotka olisivat välttämättömiä monimutkaistuvan mediaympäristön hahmottamiseksi ja jatkuvasti uusien ongelmien ratkaisemiseksi. Toisessa kirjoituksessaan Päivi Tiilikka tarkastelee viime aikoina paljon keskustelua herättänyttä lähdesuojaa koskevaa oikeudellista sääntelyä ja siihen liittyvää kansallista ja eurooppalaista oikeuskäytäntöä.

Kirjoittajat ovat viestintäoikeuden ja viestinnän tutkijoita Helsingin yliopistosta.

 

Takaisin julkaisuihin