Kansainvälisen talousoikeuden instituutti

Julkaisu

Päivi Tiilikka, Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. WSOYpro, Helsinki 2007, 643 sivua.

Väitöskirjassa tarkastellaan, millä edellytyksillä lehden julkaisija, päätoimittaja, toimittaja tai muu toimitustyöhön osallistunut on velvollinen korvaamaan lehtiartikkelin (tekstin tai kuvan) aiheuttaman kärsimyksen, ja vastaavasti, milloin lehtijutun kohteella on oikeus saada korvausta sen aiheuttamasta kärsimyksestä. Tutkimuksessa analysoidaan ja tulkitaan vuoden 2006 alusta voimaan tullutta vahingonkorvauslain 5 luvun 6 pykälää sekä sananvapauslakia. Lisäksi kirjassa tarkastellaan yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä sekä kunnianloukkausta kärsimyksen korvaamisen perusteina.

Teoksessa käsitellään laajasti perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä lehdistön vahingonkorvausvastuun ja yksilön suojan arvioinnissa. Tutkimuksessa on kartoitettu aihetta koskeva suomalainen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, jota analysoidaan lukuisten esimerkkien avulla.

Takaisin julkaisuihin