Kansainvälisen talousoikeuden instituutti

Tervetuloa!

Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö. KATTI perustettiin v. 1991 tutkimaan erityisesti Euroopan taloudelliseen integraatioon liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Instituutin ensimmäisenä johtajana toimi professori Kirsti Rissanen.

KATTI on sittemmin laajentanut tutkimustoimintaansa yhä kattavammin oikeuden eri aloille. Tutkimustoiminnassa painottuvat sekä oikeuden eurooppalaistumisen että globalisoitumisen vaikutukset. Tällä hetkellä tutkimuksissa käsitellään mm. eurooppaoikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden, kauppaoikeuden, kuljetusoikeuden, oikeusvertailun, viestintäoikeuden ja oikeusteorian kysymyksiä. Johtajana toimii OTT, professori Pia Letto-Vanamo.

KATTI:n toimintamuodot ovat:

  • tutkimus
  • tutkijankoulutus
  • opetus (erityisesti jatkokoulutus)
  • konferenssit ja seminaarit
  • julkaisutoiminta
  • kansainvälinen yhteistoiminta

Instituutissa toimii myös Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research.

Yleensä tutkijat työskentelevät tutkimusprojekteissa valmistellen väitöskirja- tai post doc -tutkimuksiaan. Pääosa tutkimusprojekteista on rahoitettu yliopiston ulkopuolisilla varoilla.

Tutkijankoulutus on projektien tai instituutin järjestämää.

Tutkijaseminaarit (esim. ns. compa-piiri) ja konferenssit ovat avoimia kaikille tiedekunnan tutkijoille ja jatko-opiskelijoille.

 

 

Ajankohtaista:
Tilaisuudet:

Kaikki tilaisuudet

Viimeisimmät julkaisut:

Aiemmin ilmestyneet

O