Esittely Yhteystiedot

Käyttäytymistieteiden laitos
Kasvatustieteet
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti:
siltavuori-student@helsinki.fi

Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Johan Julius Frithiof Perander

PeranderHegeliläinen ajanjakso piteni hieman, sillä J. J. F. Perander (1838-1885) nimitettiin professoriksi keväällä 1884. Hän oli tehtävässä vuoden 1885 loppuun, kuolemaansa asti. Maisterintutkintonsa jälkeen 1864 (primus) Perander oli työskennellyt mm. latinan, kreikan ja suomen opettajana Helsingin lyseossa 1860-luvulla ja ylioppilastutkintojen vanhojen kielten kuulustelijana 1872-1883. Peranderin dosentuuria varten tekemä työ, Kritisk undersökning av statsbegreppet i den Hegelska filosofin (1870), oli hegeliläisittäin kirjoitettu. Tämä suuntaus oli hyvin samankaltainen kuin joissakin muissa hänen tutkimuksissaan, kuten teoksissa Tragillinen periaate Kullervorunoissa (1872) ja Kalevalan Ainorunoista (1872). Kun Perander oli vuonna 1878 väitellyt työstään A ristoteles idealstat, dess kulturform och inrättningar , hänestä tuli käytännön filosofian ylimääräinen professori vuodesta 1880 lähtien. Onkin ymmärrettävää, että hän oli tutkimuksessaan Herbartianismen i pedagogiken (1883) kriittinen. Keväästä 1886 syksyyn 1888 Emil Böök hoiti professuuria virkaa toimittavana.

Valikoitu kirjallisuus

1866 Yhteiskunta uutena-aikana I-II. Kirjallinen kuukausilehti.

1868 Carney´n talousopista. Kirjallinen kuukausilehti.

1869 Valtiolainojen vaikutuksesta I-II. Kirjallinen kuukausilehti.

1870 Kritisk undersökning av statsbegreppet i den Hegelska filosofin. (Diss. för docentur)

1872 Tragillinen periaate Kullervo-runoissa. Kaikuja Hämeestä I.

1872 Kalevalan Ainorunoista. Kaikuja Hämeestä I.

1878 Aristoteles idealstat, dess kulturform och inrättningar (Diss. för doktorsgrad).

1879 John Stuart Mill'in yhteiskunnallinen filosofia. Kirjallinen kuukausilehti.

1881 Sisyfismi kansallistaloudessa. Valvoja.

1883 Katsahdus nykyajan naiskysymykseen. Valvoja.

1887 Herbartianismen i pedagogiken. (Diss. för profession).