Lämpöoppi


Lämpötila
Tilanyhtälöt
Olomuodot ja niiden muutokset
Lämpöenergia

Lämpöilmiöitä

Tässä osiossa esitellään
Empirica-mittausjärjestelmän käyttöä lämpöilmiöiden demonstroimisessa. Ohjeiden tarkoituksena on ohjata mittausjärjestelmän käyttäjiä näkemään mittauskäyrien takana olevaa fysiikkaa.

Ohjeet on kirjoitettu Windows ympäristössä toimivaa Empirica-mittausohjelmaa varten. Kokeissa tarvitaan Empirica Interfacea , lämpötila-anturia, ilmalämpötila-anturia, paineanturia, kosteusanturia ja ilmanpaineanturia. Muut tarvittavat laitteet löytyvät koulun demonstraatiovälineistöstä tai ne voidaan tilata tilauskaavakkeella.

Tämä osio on ensisijaisesti lämpöopin opetuksen opas. Tarkemmat ohjeet Empirican ja Windowsin käytöstä löytyvät Empirica-mittausjärjestelmän käyttöohjeesta ja Windowsin käyttöohjeesta.