Historiallinen maatalous > Valistustoiminta > ValistuskirjallisuusSuomen Talousseuran ”Neuvoja yhteiselle kansalle” -sarjan ensimmäisen niteen kansi vuodelta 1801. – Alanen 1964, 577.

 

Valistuskirjallisuus

"Hyödyn aikakauden" tuottama maatalouskirjallisuus oli latinan- ja ruotsinkielistä yliopistollista kirjallisuutta, jolla ei ollut laajempaa merkitystä kentällä. Suomenkielisen maatalouskirjallisuuden aika koitti vasta 1800-luvun puolivälissä.

Ensimmäiset kirjoitelmat olivat enimmäkseen kotimaisten miesten laatimia ja ilmaiseksi jaettuja kirjasia. 1870-luvulla ilmestyi jo joitakin laajempia käännettyjä oppikirjoja. Myös
ensimmäisten 1800-luvuilla ilmestyneiden maataloudellisten aikakauslehtien levikki oli suppea ja ikäkin lyhyt. Vasta 1900-luvun taitteessa perustetut lehdet osoittautuivat elinkelpoisiksi.