Historiallinen maatalous > Valistustoiminta > Oppilaitokset


Maamieskoululaisia 1920-luvun puolivälissä Keski-Pohjanmaalla kannuksessa. – Museovirasto 2731781.

 

Oppilaitokset

Maamme ensimmäinen maatalousoppilaitos aloitti toimintansa vuonna 1840 Lounais-Hämeessä Mustialan tilalla. Opiskelijat olivat 1890-luvulle asti voittopuolisesti ruotsinkielisiä säätyläispoikia, joista koulutettiin suurtiloille vouteja.

Kun Mustiala sai rinnalleen 1850- ja 1860-luvuilla seitsemän uutta maanviljelyskoulua (sittemmin 11 kpl), laajeni työnjohtajien koulutus alueellisesti koko maahan. Opetuksesta tuli nyt voittopuolisesti suomenkielistä, mutta pitkän kestoajan vuoksi siihen saattoivat osallistua vain varakkaiden tilallisten pojat, joiden työpanoksesta kotitila ei ollut riippuvainen. Epäkohtaa korjattiin perustamalla 1800-luvun lopulla aluksi kaksivuotisia, 1900-luvun alussa yksitalvisia varattomille tarkoitettuja maamieskouluja. Näitä toimii nykyään 40. – Rinnan maanviljelysopetuksen kehitettiin luonnollisesti karjanhoitoa: vuonna 1879 oli maassa jo 19 karjanhoitokoulua.

Korkein maatalousopetus siirrettiin vuonna 1907 Mustialasta Helsingin yliopistoon jo vuonna 1898 perustettuun maanviljelystaloudelliseen osastoon, jonka jälkeen Mustiala jatkoi toimintaansa opistotasoisena oppilaitoksena.

Kartta – Maatalousoppilaitokset