Auratyyppien levinneisyys: 1. kaariaura, 2. kehäaura, 3. hankoaura. – Suomen kansankulttuurin kartasto I 1976, 33.