Historiallinen maatalous > Maanomistus ja työvoima > Maanomistus > Torppa


Päivätyökapula. – Suomen maatalouden historia I, 382.


Kuparisia päivätyöpoletteja. – Seurasaari 1972, 22.Niemelän torpan pihapiiri Keski-Suomesta Konginkankaalta. Piirt. Pentti Hammarberg. – Seurasaaren ulkomuseo 1966, 12.

 

Torppa

Torppa tarkoittaa vuokraviljelmää eli vuokrattua tilaa. Vuokranantaja saattoi olla valtio tai yksityinen maanomistaja.

Torpan vuokrauksesta tehtiin sopimus eli kontrahti. Siinä määriteltiin tarkasti, kuinka paljon vuokra sisälsi vuokranantajan hyväksi tehtyjä päivätöitä sekä mitä tuotteita hänelle oli vuoden mittaan toimitettava maksuksi vuokratilan nautinnasta.

Torpparin tekemä taksvärkkipäivä merkittiin illalla puukolla vuollulla uurteella puiseen kaksiosaiseen pulkkaan, josta toinen puoli jäi torpparille, toinen isännälle. Päivä oli pulkassa.

Torpparilaitoksen ydinaluetta oli Lounais- ja Keski-Suomi.

Vuoden 1918 torpparilailla vuokraviljelmien määrä saatiin kahdessa vuodessa laskemaan 17%:iin. Vuonna 1922 säädetty maareformilaki teki niin ikään lukuisista maattomista maaseudun asukkaista pientilallisia.

Vuokraviljelmiä on vähäisessä määrin (0,47 %) edelleen, mutta nykyään vuokraviljelmät ovat luonteeltaan yksi yrittämisen muoto.

Kartta – Torpparialueet vuonna 1901