Historiallinen maatalous > Maanomistus ja työvoima > Maanomistus > Talo ja tila


Tornionjokivarressa Pellon pitäjässä sijainnut Korteniemen talo vuonna 1737. Pihapiirin ympärillä on avoin nurmikenttä, jolta korjataan luonnonheinää karjalle. Jokipellon äärellä seisoo haasia, jonka orsilla voitiin kuivata sekä viljaa että heinää. – Suomen historia 2, 359.

 

Talo ja tila

Talo on itsenäinen talonpoikaistila. Isäntää nimitettiin talolliseksi tai talokkaaksi. Vuonna 1910 viljelmistä oli itsenäisiä vain 57 %.

Maatilojen lukumäärä nousi samassa tahdissa peltoalan kasvun kanssa. Vuonna 1920 tiloja oli 250 749, vuonna 1929 selvästi enemmän eli 287 171, vuonna 1941 hiukan vähemmän eli 283 334, vuonna 1950 jo 356 786, vuonna 1959 peräti 387 962 mutta vuonna 1969 luku oli laskenut 297 257:een.

Kaavio – Tilallisten ja tilattomien määrä